PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z protistologie - MB170C21
Anglický název: Excercise in Protistology
Český název: Cvičení z protistologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.protistologie.cz
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Korekvizity : MB160P62
Anotace -
Cílem cvičení je seznámit posluchače s morfologií a ultrastrukturou vybraných skupin provků. Součástí cvičení bude i mikroskopické pozorování vzorků získaných posluchači a determinace v nich obsažených prvoků. Se zapsaným cvičením musí být současně zapsán nebo již absolvován předmět Protistologie MB160P62.

Prosím, zapisujte se do sdílené tabulky https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eyy0vDVP6BVrZCbn3Tesztwu5bVdN98Vz4UUzq_5gI0/edit?usp=sharing
Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (25.09.2023)
Literatura -

Hausmann, K., Hülsmann, N. 2003. Protozoologie. Academia, Praha.Hausmann, K., Hülsmann, N., Radek, R. 2003. Protistology. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.Hirt, R.P., Horner, D.S. (eds). 2004. Organelles, genomes and eukaryote phylogeny. CRC Press, London. Kalina, T., Váňa, J. 2005. Sinice, řasy, houby včetně podobných organismů a mechorosty v současném systému. Karolinum, Praha.Kendrick, B. 2001. The fifth kingdom. Focus Publ., New York.Lee, J.J., Leedale, G.F., Bradbury P (eds). 2000. The illustrated guide to the Protozoa. Volume I, II. Allen Press, Lawrence. Lee, R.E. 1999. Phycology. Cambridge University Press, Cambridge.Margulis, L., Corliss, J.O., Melkonian, M., Chapman, D.J. (eds). 1990. Handbook of Protoctista. Jones and Bartlett Publisher, Boston.

Poslední úprava: Čepička Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (04.04.2012)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet bude udělen po úspěšném absolvování poznávačky z organismů prezentovaných během kurzu. Forma poznávačky bude záviset na aktuálních epidemiologických opatřeních.

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (23.11.2020)
Sylabus -

1. Ultrastruktura buněk protist

2. Excavata, Amoebozoa

3. Alveolata

4. Plantae a Hacrobia

5. Stramenopiles a Hacrobia

6. Pozorování přírodních vzorků

Podrobný sylabus viz www.protistologie.cz

Poslední úprava: Čepička Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (04.04.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK