PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum k Úvodu do entomologie - MB170C12
Anglický název: Practicum for Introduction to Entomology
Český název: Praktikum k Úvodu do entomologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: nahrazuje MB170P79
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Korekvizity : {jeden z předmětů MB170P126, MB170P127}
Neslučitelnost : MB170P79
Je korekvizitou pro: MB170P126
Anotace
Praktikum je zaměřeno na seznámení studentů se základními tradičními i moderními metodami výzkumu hmyzu,
představení hlavních skupin hmyzu, srovnání jejich morfologie a adaptací, vše převážně formou
demonstrace sbírkového i živého materiálu. Tento kurz je určen pro studenty všech oborů bakalářského studijního
programu Biologie.
Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (04.05.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet z praktika bude v případě standartní výuky udělen na základě aktivní prezence, v případě hybridní či on-line výuky bude zápočet udělen v závislosti na okolnostech: účastí na on-line vyučování, splnění zadaného úkolu či on-line testováním znalostí z laboratorních protokolů. Vše bude upřesněno v návaznosti na aktuální vývoj situace.

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (04.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK