PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Turnusové praktikum: Mořská fauna - MB170C108
Anglický název: Marine fauna
Český název: Turnusové praktikum: Mořská fauna
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [DS]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Anotace -
Demonstrace sbírkových materiálů mořských bezobratlých (morfologie, charakteristické znaky, adaptace) včetně pitev
zástupců vybraných skupin. Určeno pro zájemce o mořskou biologii, předpokládá se předchozí absolvování základní
přednášky ze zoologie bezobralých, případně předmětu Mořská fauna Středomoří.

Poslední úprava: JPROKOP (13.04.2007)
Literatura -

Literatura:

Ruppert E.E., Fox R.S. & Barnes R.D.(2004): Invertebrate zoology a functional evolutionary approach. Thomson-Learning - Books/Cole. Belmont, USA

Brusca R.C. & Brusca G.J, (2003): Invertebrate Zoology.Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, USA

+ jakékoli atlasy či determinační příručky týkající se mořských bezobratlých

(např. Bergbauer M. & Humberg B. (2002): Co žije ve Středozemním moři. Svojtka & Co., Praha.)

Poslední úprava: JPROKOP (13.04.2007)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělen za účast na cvičení.

Poslední úprava: Juřičková Lucie, doc. RNDr., Ph.D. (25.10.2011)
Sylabus

Cílem praktika je bližší seznámení s vybranými zástupci mořských bezobralých živočiců ze sbírek PřF UK, důraz je kladen zejména na typicky mořské taxony, na něž není v běžných ?vnitrozemských" předmětech dostatek času. Dle dostupnosti materiálu jsou prováděny i pitvy některých zajímavých skupin.

Houby (Porifera)

Žahavci (Cnidaria): koloniální polypovci, korálnatci, trubýši, medúzy

Žebernatky (Ctenophora)

Mechovky (Bryozoa)

Chapadlovky (Phoronida) a ramenonožci (Branchiopoda)

Sumýšovci (Sipunculida): pitva.

Mnohoštětinatci (Polychaeta)

Korýši (Crustacea: Decapoda)

Měkkýši (Mollusca): pitva hlavonožce.

Ostnokožci (Echinodermata)

Mořský zooplankton (salpy, larvy korýšů apod.).

Poslední úprava: JPROKOP (13.04.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK