PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antiviral Drug Discovery - MB140P97
Anglický název: Antiviral Drug Discovery
Český název: Antivirotika a jejich výzkum
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.
Anotace -
Antivirotika a jejich výzkum je pokročilý kurz, který přináší komplexní přehled antivirových léčiv schválených v
posledních desetiletích se zaměřením na výzkum a vývoj účinné antivirové léčby proti současným a nově se
objevujícím virům, jako jsou například HIV, HBV, HCV, HSV, HCMV, HPV, RSV, VZV a virus chřipky. Tento kurz je
zaměřen především na potřeby studentů biologie a biomedicíny ve vyšších stupních vysokoškolského studia
(magisterských a doktorských), kteří si přejí rozšířit své znalosti ve virologii a medicinální chemii. Studenti budou
mít příležitost dozvědět se, co bylo učiněno pro rozvoj úspěšné antivirové terapie, úskalí, která je třeba překonávat
včetně taktických aspektů řešení problémů při navrhování antivirových léčiv.
Poslední úprava: Lichá Irena, RNDr., CSc. (12.02.2020)
Literatura -

Odborné články a review dostupné online

Webové stránky s aktuálními informacemi o virových onemocněních a jejich léčbě (CDC, WHO, etc.)

Antiviral Strategies (Krausslich, Bartenschlager), Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2008

Successful Strategies for the Discovery of Antiviral Drugs (Manoj C. Desai), Royal Society of Chemistry, 2013

Poslední úprava: Lichá Irena, RNDr., CSc. (12.02.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Akademický rok 2020/2021:

V době protiepidemických opatření probíhá výuka předmětu „Vývoj antivirotik“ (Antiviral Drug Discovery)

 

- online prostřednictvím komunikační platformy ZOOM na adrese https://cesnet.zoom.us/j/92499493226 a to v době uvedené v rozvrhu (každý pátek v 10:40)


Kontaktní email pro jakékoliv dotazy je saskova2@natur.cuni.cz.


Požadavky ke zkoušce v době protiepidemických opatřeni zůstávají (zatím) stejné, tedy bude ústní, případně online pomocí platformy ZOOM.

Poslední úprava: Grantz Šašková Klára, Mgr., Ph.D. (07.10.2020)
Sylabus - angličtina

1. Introduction Into Antiviral Strategies

  • Principes of Viral Replication and Its Inhibition
  • Principles of Development of Antivirals
  • Current Status of Antiviral Therapy
  • General Antiviral Strategies
  • Antiviral Resistance

2. Development of Antiviral Compounds: The Case of Human Immunodeficiency Virus

3. Development of Antiviral Compounds: The Case of Hepatitis C Virus

4. Development of Antiviral Compounds: The Case of Hepatitis B Virus

5. Development of Antiviral Compounds: The Case of Influenza Virus and Coronaviruses

6. Development of Antiviral Compounds: The Case of Ebola, Dengue and Zika Viruses

7. Antiviral Agents Acting as DNA or RNA Chain Terminators

8. Viral Protease Inhibitors

9. Inhibitors of Viral Entry

10. Inhibitors of Viral Assembly

11. Nucleic Acid-Based Therapeutics

12. Antiviral Gene Therapy

Poslední úprava: Lichá Irena, RNDr., CSc. (12.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK