PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Genová terapie - MB140P93
Anglický název: Gene therapy
Český název: Genová terapie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.
Anotace -
Genová terapie je obor usilující o aplikaci moderních poznatků a metodik do klinické praxe. Prolínají se v ní
metodické přístupy molekulární biologie a genového inženýrství s poznatky genetiky, imunologie, biochemie,
virologie, onkologie a dalších biologických a lékařských oborů. V obecné části kurzu budou probrány principy,
mechanismy a možnosti využití genové terapie, metody vnášení genetického materiálu a etické problémy spojené
s genovou terapií. Další část kurzu pak bude zaměřena na využití genové terapie v onkologii, kdy budou
podrobněji popsány hlavní léčebné přístupy. Na poslední část kurzu si studenti připraví krátké prezentace (cca 10
min), ve kterých popíšou podle zadané osnovy vývoj genové terapie u vybraného nemaligního onemocnění.


Poslední úprava: Šmahel Michal, RNDr., Ph.D. (01.11.2021)
Literatura -

Mauro Giacca: Gene Therapy, Springer-Verlag Mailand, 2010

  eBook ISBN    978-88-470-1643-9,  Hardcover ISBN    978-88-470-1642-2,  Softcover ISBN    978-88-470-5555-1,  DOI    10.1007/978-88-470-1643-9

 

Wolfgang Walther (ed.): Current Strategies in Cancer Gene Therapy, Springer International Publishing, 2016

  Hardcover ISBN     978-3-319-42932-8,    eBook ISBN     978-3-319-42934-2,    DOI 10.1007/978-3-319-42934-2

Poslední úprava: Šmahel Michal, RNDr., Ph.D. (24.05.2019)
Požadavky ke zkoušce -

OSNOVA pro prezentace studentů:

1. Charakteristika onemocnění a jeho výskyt.
2. Standardní léčba a její účinnost.
3. Terapeutický gen/genetický materiál (včetně regulačních sekvencí).
4. Metody vnášení.
5. Preklinické testování (model).
6. Klinické zkoušky.

Přednesení prezentace je podmínkou pro připuštění ke zkoušce.

 

ZKOUŠKA

Písemný test (80 min)

20 otázek s volbou 1 správné odpovědi ze 3 možností  – 1 bod za správně zodpovězenou otázku

20 otázek na doplnění krátké odpovědi - 10 otázek hodnoceno 2 body

                                                               -  10 otázek hodnoceno 3 body

Klasifikace testu

70-60 bodů             výborně

59-49 bodů             velmi dobře                   59-56 bodů       možnost vylepšení u ústní zkoušky

48-38 bodů             dobře                            48-45 bodů       možnost vylepšení u ústní zkoušky

37-0 bodů               neprospěl/a                   37-35 bodů       možnost vylepšení u ústní zkoušky

 

Výsledek testu je možné u ústní zkoušky vylepšit o jeden stupeň.

Poslední úprava: Šmahel Michal, RNDr., Ph.D. (26.07.2023)
Sylabus -

I. Obecná část
Principy, mechanismy a možnosti využití genové terapie; etické problémy
Typy terapeutických nukleových kyselin (NK)
   - geny kódující proteiny
   - nekódující NK (oligonukleotidy, katalytické NK, regulační RNA, aptamery)
Metody vnášení genetického materiálu
   - virové (retroviry, adenoviry, herpetické viry, adeno-asociované viry)
   - nevirové - fyzikální (elektroporace, sonoporace, biolistický přenos)
                  - chemické (lipozomy, polymery)
Editování genů

II. Genová terapie nádorů
Regulace genové exprese
Imunoterapie
   - modifikované lymfocyty T – TCR, CAR
   - vakcíny – DNA a RNA, rekombinantní viry, buněčné vakcíny
Sebevražedné geny
Onkolytické viry

III. Genová terapie nemaligních onemocnění – prezentace studentů
Hematopoietické kmenové buňky
Neurodegenerativní onemocnění
Svalové dystrofie
Kardiovaskulární onemocnění
Virové infekce
Oční onemocnění
Onemocnění jater
Onemocnění plic

Poslední úprava: Šmahel Michal, RNDr., Ph.D. (02.10.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK