PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Medical Microbiology 2 - MB140P77E
Anglický název: Medical Microbiology 2
Český název: Lékařská mikrobiologie 2
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Přednášky i praktikum se konají na 1. Lékařské fakultě UK jako součást předmětu"Mikrobiologie 2“ a vyučovaného na 1. LF UK tj. Mikrobiologie 2 - B80382(Všeobecné lékařství AP)
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Emil Pavlík, CSc.
Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.
RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Přednášky i praktikum se konají na 1. Lékařské fakultě UK jako součást předmětu "Mikrobiologie 2“ a vyučovaného na 1. LF UK tj. Mikrobiologie 2 - B80382 (Všeobecné lékařství AP)
Druhý semestr přednášky. Poskytuje základní informace z obecné mikrobiologie, speciální lékařské mikrobiologie,
virologie a parasitologie. Seznamuje s nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy
patogenese příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky,se základy imunizace,se základy antibiotické,
antivirové a antiparasitární terapie. Formou praktické výuky poskytne základní dovednosti bakteriologického
vyšetření vybraných klinických materiálů, seznámí s metodami odběru vybraných klinických materiálů, se strategií
identifikace bakterií a strategií antibiotické terapie. Studenti si prakticky seznámí s mikroskopickým vyšetřením v
bakteriologii, mykologii a parazitologii, připravou nativního, fixovaného a barvného preparátu, a aerobní a
anaerobní kultivací bakterií (kultivační média, bakteriální kultury, morfologie kolonií), identifikací bakterií (API, Pliva
Staphytest, Streptotest, Enterotest), průkazem toxinů, stanovení citlivosti na antibiotika (diskový difusní test, MIC,
MBC, E-testy), kultivací kvasinek a plísní a GT-testestem. Vyzkouší si provedení serologických reakcí (aglutinace,
precipitace, imunodifuse, imunofluorescence, ELISA, imunoblot) a seznámí se s principy molekulárně
biologických technik detekce infekčního agens (PCR, hybridisace).
Před začátkem praktických cvičení Mikrobiologie 2 je nutné absolvovat vstupní test, ve kterém budou prověřeny
znalosti získané na praktických cvičeních a přednáškách v prvním semestru.
Poslední úprava: Lichá Irena, RNDr., CSc. (19.03.2019)
Literatura -

MURRAY P.R., ROSENTHAL K.S., PFALLER M.A. eds.: Medical Microbiology fifth edition, Mosby Inc. St. Louis 2006.

# KAYSER F.H., BIENZ K.A., ECKERT, J., ZINKERNAGEL R.M. eds.: Medical Microbiology, Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York 2005.

Poslední úprava: Lichá Irena, RNDr., CSc. (18.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK