PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy virologie pro učitele - MB140P75U
Anglický název: Fundamental virology for teachers
Český název: Základy virologie pro učitele
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.
Neslučitelnost : MB140P75, MB140P81
Je neslučitelnost pro: MB140P75
Ve slož. korekvizitě pro: MB140C74
Anotace -
Předmět je určen posluchačům studijních oborů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství biologie pro SŠ. V rámci přednášky probereme přehledně základy virologie: stavbu virů, jejich životní cyklus, interakci s hostitelskou buňkou a organismem, patogenezi a epidemiologii a virovou evoluci. Všechna témata budou názorně vysvětlena na příkladech konkrétních virů napadajících člověka. Součástí kurzu bude i přehled nejvýznamnějších lidských patogenů spolu s "návodem" jak toto učivo prezentovat žákům. V rámci přednášky se budeme věnovat i didaktickému zpracování učiva o virech, zařadíme učivo o virech do RVP-ZŠ a RVP-G a pokusíme se stanovit klíčové výstupy, které by měl každý žák zvládnout.
Poslední úprava: Drda Morávková Alena, RNDr., MBA, Ph.D. (13.05.2011)
Literatura -

David M. Knipe, Peter M. Howley: Fields Virology 5th ed, Lippincott-Williams and Wilkins, Philadelphia 2007

Alan J. Cann, Principles of molecular virology, 4th ed. Elsevier academic press 2005

Poslední úprava: Drda Morávková Alena, RNDr., MBA, Ph.D. (03.04.2012)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška bude probíhat formou testu, 20 otázek, multiple choice. 

Poslední úprava: Drda Morávková Alena, RNDr., MBA, Ph.D. (07.04.2020)
Sylabus -

1. Evoluce virů

2. Definice a taxonomie virů

3. Životní cyklus viru a jejich reprodukční strategie (Baltimorovo schéma), replikace a exprese virového geonomu.

4. Životní cyklus viru a jejich reprodukční strategie (Baltimorovo schéma), replikace a exprese virového geonomu

5. Interakce virů s hostitelskou buňkou a organismem; typy a důsledky virové infekce, protivirové strategie hostitele.

6. Imunitní reakce hostitele, virová diagnostika

6. Obrana proti virové nákaze (imunitní odpověď, vakcíny, antivirotika)

7. Biologie významných virových skupin:RNA viry

8. Významné lidské patogeny: RNA viry

9. Významné lidské patogeny: retroviry

10. Významné lidské patogeny: retroviry

11. Významné lidské patogeny: DNA viry

12. Významné lidské patogeny: DNA viry

13. Didaktické uchopení virologie

Poslední úprava: Drda Morávková Alena, RNDr., MBA, Ph.D. (03.04.2012)
Vstupní požadavky

Uvidím ráda všechny zájemce o virologii a její šíření :-)

Poslední úprava: Drda Morávková Alena, RNDr., MBA, Ph.D. (13.05.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK