Základy virologie - MB140P75
Anglický název: Fundamentals of Virology
Český název: Základy virologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martina Saláková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martina Saláková, Ph.D.
Neslučitelnost : MB140P75U, MB140P81
Je korekvizitou pro: MB140C85
Je neslučitelnost pro: MB140P75U
Ve slož. korekvizitě pro: MB140C74
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -

Přednáška je určena pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli něco o virech a nechtějí přitom zabíhat do detailů molekulární virologie. Přednáška je zaměřena hlavně na viry napadající člověka, jejich patogenezi, epidemiologii a obranu proti nim. Jejím cílem je seznámit posluchače se strukturou a životními strategiemi virů v závislosti na typu virového genomu a hostitelského organismu. Mechanismy působení virů, jejich interakce s hostitelem, stejně jako možnosti vakcinace a léčby virových onemocnění, jsou probrány na příkladech významných lidských patogenů (např. dětská obrna, chřipka, HIV, herpesviry). Pro studenty, které virologie zaujme a rádi by se jí dál věnovali, je zde možnost pokračovat přednáškou "Virologie - systémy na molekulární úrovni". Určitě si tedy můžete po absolvování přednášky "Základy virologie" zapsat přednášku "Virologie - systémy na molekulární úrovni".
Poslední úprava: Saláková Martina, RNDr., Ph.D. (02.01.2022)
Literatura -

David M. Knipe, Peter M. Howley: Fields Virology 5th ed, Lippincott-Williams and Wilkins, Philadelphia 
Alan J. Cann, Principles of molecular virology, 4th ed. Elsevier academic press 
Carter J., Saunders V.: Virology: Principles and Applications, Wiley 

Poslední úprava: Saláková Martina, RNDr., Ph.D. (11.10.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška probíhá formou testu. Test se skládá z 20 otázek, a,b,c,d, minimálně jedna (ale možno i více) odpověď je vždy správná. Za správnou odpověď je +1 bod, špatná odpověď -0,5 bodu, žádná odpověď 0 bodů. Podmínkou vykonání zkoušky je úspěšnost testu ≥ 60% z celkově dosažitelného množství bodů. Není to tak hrozné jak by to mohlo vypadat - většina posluchačů uspěje na první pokus. 

Poslední úprava: Saláková Martina, RNDr., Ph.D. (02.01.2022)
Sylabus -

1. Evoluce virů

2. Definice, struktura a taxonomie virů

3. Životní cyklus viru a jejich reprodukční strategie (Baltimorovo schéma), replikace a exprese virového genomu, I.část 

4. Životní cyklus viru a jejich reprodukční strategie (Baltimorovo schéma), replikace a exprese virového genomu, II.část

5. Obrana proti virové nákaze, interakce virus-hostitel

6. Antivirotika, vakcíny

7. Biologie významných virových skupin:RNA viry, I.část (+ssRNA viry)

8. Biologie významných virových skupin:RNA viry, II.část (-ssRNA viry, dsRNA viry)

9. Významné lidské patogeny: virus chřipky, malé DNA viry

10. Významné lidské patogeny: DNA viry

11. Významné lidské patogeny: retroviry

Poslední úprava: Saláková Martina, RNDr., Ph.D. (04.01.2023)
Vstupní požadavky

Vítám všechny zájemce o virologii, všechny, kdo se chtějí dozvědět něco o infekcích postihujících člověka, jejich léčbě a prevenci.  

Poslední úprava: Saláková Martina, RNDr., Ph.D. (11.10.2021)