PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie bakterií I - MB140P34
Anglický název: Physiology of bacteria I
Český název: Fyziologie bakterií I
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
Prerekvizity : MB140P33
Je korekvizitou pro: MB140C34
Je prerekvizitou pro: MB140P32
Anotace -
Cílem přednášky je podat posluchači ucelenou představu o struktuře a funkci buněk bakterií a archea, které jsou realizací jejich genetického programu v závislosti na měnících se podmínkách prostředí.
Prerekvizitou předmětu je Mikrobiologie MB140P33I.

Poslední úprava: Konopásek Ivo, doc. RNDr., CSc. (04.10.2021)
Literatura -

1. Kim B.H., Gadd, G.M.: Prokaryotic Metabolism and Physiology, Cambridge University Press, 2019, ISBN 978-1-316-62291-9

(Starší vydání: Kim B.H., Gadd, G.M.: Bacterial Physiology and Metabolism, Cambridge University Press, 2008,ISBN-10: 0521712300, ISBN-13: 978-0521712309)

2. Madigan, Martinko, Berger, Buckley, Stahl: Brock Biology of Microorganisms, Pearson; 15 edition (2017), ISBN-10: 9780134261928

Poslední úprava: Konopásek Ivo, doc. RNDr., CSc. (22.04.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní. Vychází z prezentací přednášek a povinné literatury.

Poslední úprava: Konopásek Ivo, doc. RNDr., CSc. (02.10.2023)
Sylabus -

1. Úvod - Fyziologie bakterií
Charakteristika bakterií a archea, Historie fyziologie bakterií, Strategie ve fyziologickém výzkumu a genomická revoluce, Modelový organizmus - Escherichia coli, Bakterie: laboratorní čisté kultury a bakteriální společenstva

2. Struktura a funkce bakteriální buňky
Chemické složení a stavba bakteriální buňky, DNA, jádro a genomy bakterií, Proteiny,Bičíky, pili a fimbrie, Pouzdra, S - vrstvy, Vnější membrána gramnegativních bakterií, Buněčná stěna a periplazmatický prostor, Cytoplazmatická membrána, Cytoplazma a cytoplazmatické kompartmenty

3. Transport u bakterií
Transport u bakterií, lipidy, membránové proteiny, Ionofory jako modely Typy transportu, difuze, primární a sekundární transport, ABC transportéry, fosfotransferázový systém, antiport prekurzoru a produktu, transport železa, Nativní konformace proteinů, chaperony a chaperoniny, Transport proteinů do CPM, periplazmy, OM, exkrece proteinů do prostředí,

4. Glykolýza a její alternativy, Krebsův cyklus, aerobní respirace.
Glykolýza a její alternativy, Krebsův cyklus, Výroba a transformace energie v bakteriální buňce, Aerobní respirace

5. Biosyntéza a růst
Molekulární složení bakterií, Asimilace dusíku a síry, Biosyntéza aminokyselin, nukleotidů, lipidů, Biosyntéza struktur buněčné stěny, Růst individuální buňky, buněčný cyklus, Růst bakteriální populace, Kontinuální kultivace

6. Metabolická diverzita
Anaerobní fermentace, Anaerobní respirace, Chemolitotrofie, Fototrofie.


Poslední úprava: Konopásek Ivo, doc. RNDr., CSc. (09.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK