PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie - MB140P33
Anglický název: Microbiology
Český název: Mikrobiologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ondřej Černý, Ph.D.
RNDr. Tereza Dolejšová, Ph.D.
RNDr. Petra Lišková, Ph.D.
RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D.
Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
Prerekvizity : {Jeden z předmětů MB150P04A, MB150P04B, MB150P34,MC250P03C.}
Neslučitelnost : MB140P33I
Je neslučitelnost pro: MB140P26, MB140C88, MB140P88
Je prerekvizitou pro: MB140P70, MB140P34
Ve slož. prerekvizitě: MB140C13
Anotace -
Přednáška je určena pro posluchače bakalářského studia biologie.

Podmínkou zkoušky z mikrobiologie je zápočet z praktika k přednášce.

Přednáška předpokládá předchozí absolvování přednášek: Biochemie (viz "Prerekvizity"). Doporučujeme také absolvování přednášek: Biologie buňky, Molekulární biologie.

Kontaktní email seydlova@natur.cuni.cz

Poslední úprava: Mikušová Gabriela, RNDr., Ph.D. (18.09.2023)
Literatura - angličtina

Madigan, Martinko, Berger, Buckley, Stahl: Brock Biology of Microorganisms, Pearson; 15 edition (2017), ISBN-10: 9780134261928

Madigan, Bender, Buckley, Sattley, Stahl: Brock Biology of Microorganisms, Pearson, Global Edition, 16th edition (2021), ISBN: 9781292404950

Poslední úprava: Mikušová Gabriela, RNDr., Ph.D. (18.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Studenti jsou hodnoceni na základě písemného testu. Zdroj: přednášky a povinná literatura (Brock biology of Microorganisms)

Ke zkoušce se lze zapsat jen po splnění zápočtu z praktických cvičení.

Poslední úprava: Mikušová Gabriela, RNDr., Ph.D. (18.09.2023)
Sylabus -

1. Mikroorganizmy a mikrobiologie.
Úvod, mikroorganizmy, milníky mikrobiologie, pozorování mikroorganizmů, zvláštní vlastnosti mikroorganizmů, viry.

2. Struktura a funkce bakteriální buňky.
Tvar buňky, velikost, cytoplazmatická membrána, transportní mechanizmy, buněčná stěna, další buněčné struktury, mechanizmy pohybu.

3. Výživa a metabolizmus mikroorganizmů.
Výživa a složení mikroorganizmů, mikrobiologická média, přenašeče elektronů, ATP, Glykolýza, Krebsův cyklus, aerobní respirace.

4. Růst mikroorganizmů
Růst individuální buňky, Exponenciální růst a fáze růstové křivky. Teplota, pH, osmotický tlak a další fyzikální fakory ovlivňující růst.

5. Molekulární biologie a genetika bakterií a archea.
Chromozom Escherichia coli, plazmidy, replikace DNA, transkripce a sigma faktory, horizontální přenos genetické informace - transformace, transdukce a konjugace. Mobilní DNA. Bakteriální genomika.

6. Diverzita metabolizmů. Průmyslová mikrobiologie a biotechnologie.
Fototrofie a chemolitotrofie, fermentace a anaerobní respirace. Produkty mikroorganizmů v průmyslové mikrobiologii. Produkty geneticky modifikovaných mikroorganizmů.

7. Evoluce mikroorganizmů a jejich systematika.
Vývoj Země, původ a diverzifikace života. Fylogeneze mikroorganizmů. Pojem druhu, klasifikace a nomenklatura.

8. Diverzita bakterií.
Fototrofní bakterie, pseudomonády, enterobakterie, Vibrio a Photobacterium, morfologicky charakteristické proteobakterie, mykobakterie, stafylokoky a streptokoky, bakterie tvořící endospory, mykoplazmy, streptomycety, sinice, zelené sirné bakterie, spirochéty. Archea, evoluce a život ve vysoké teplotě.

9. Inhibice růstu mikroorganizmů.
Potlačení růstu mikroorganizmů fyzikálními faktory a chemickými látkami.

10. Mikroorganizmy a člověk.
Prospěšné vztahy hostitele s mikroorganizmy. Virulenční faktory a patogenita bakterií, infekce a odpověď hostitele. Příklady: choroby přenášené vzduchem, pohlavní cestou, zvířecími vektory, potravou.

Poslední úprava: Mikušová Gabriela, RNDr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK