PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie bakterií II - MB140P32
Anglický název: Physiology of bacteria II
Český název: Fyziologie bakterií II
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
Vyučující: RNDr. Ondřej Černý, Ph.D.
doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
Mgr. Jarmila Hnilicová, Ph.D.
RNDr. Petra Lišková, Ph.D.
RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D.
Prerekvizity : MB140P34
Anotace -
Přednáška je pokračováním modulové přednášky Fyziologie bakterií I , která je její prerekvizitou. Jsou probírány typy regulací v bakteriální buňce, její adaptace v prostředí a komunikace s okolím, diferenciace, signalizace, fyziologie bakteriálních membrán a bakteriálních toxinů.
Poslední úprava: Konopásek Ivo, doc. RNDr., CSc. (19.03.2019)
Literatura -

Kim B.H., Gadd, G.M.: Prokaryotic metabolism and Physiology, 2nd edition (2019)
Moat A.G.,, Foster J.W., Spector M.P., Microbial Physiology, 4th Edition Wiley-Blackwell; 2002
Encyclopedia of Microbiology , 3ed, Editor-in-Chief:  Moselio Schaechter, Elsevier, 2009
The Prokaryotes, Springer; 4rd edition (2014)
Madigan, Bender, Buckley: Brock Biology of Microorganisms, Benjamin Cummings; 15 edition (2017)
Vybrané přehledové články z : Nature Reviews Microbiology, Annual Reviews of Microbiology

Poslední úprava: Konopásek Ivo, doc. RNDr., CSc. (18.02.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je písemná. Vychází z prezentací přednášek a z doporučené literatury. 

Poslední úprava: Mikušová Gabriela, RNDr., Ph.D. (02.02.2024)
Sylabus -

Přednášející: JH: Jarmila Hnilicová, GM: Gabriela Mikušová, PL: Petra Lišková, OČ: Ondřej Černý

 

1. Regulace u bakterií (JH) 

Regulace syntézy enzymu, regulace genové exprese u bakterií a archea

Regulace aktivity enzymu

 

2. Globální regulace (JH)

Globální regulace: odpověď na environmentální stres

Stringentní odpověď a limitace zdrojem uhlíku

Limitace zdrojem dusíku

Limitace fosfátem

Regulace přechodu mezi aerobním a anaerobním metabolizmem

 

3. Environmentální stres a taxe (JH)

RpoS a globální stresová odpověď

Sigma faktory a regulace stresové odpovědi

Teplotní šok

Chladový šok

Oxidační stres

Quorum sensing

Osmotický šok

Chemotaxe

  

4. Život bakterií v biofilmu (PL)

Základní charakteristika a výskyt biofilmu

Fyziologie buněk v biofilmu

Extracelulární matrix

Vývoj a disperze biofilmu

Signály ovlivňující tvorbu biofilmu

Vícedruhový biofilm

 

5. Lipidy v membráně bakterií (GM)

Druhy bakteriálních lipidů (polární hlavy, mastné kyseliny, primární struktura)

Membránové modely

Neannulární lipidy

Annulární lipidy - vliv na funkci membránových proteinů

Funkce acidických fosfolipidů v membráně

Funkce fosfatidylethanolaminu v membráně

Membránové lipidy jako cíl antibiotik

 

6. Mnohobuněčnost a diferenciace Bacillus subtilis (GM)

Charakteristika Bacillus subtilis

Diferenciace - buněčné typy a determinace osudu buňky

Signály spouštějící diferenciaci

Regulace heterogenity genové exprese

 

7. Neribosomální peptidová syntéza a sekundární metabolizmus (GM)

Charakteristika NRPS peptidů a princip syntézy

Základní domény syntetázy

„Tailoring“ domény

Modifikace NRPS

8. Obecné mechanismy bakteriální patogeneze (OČ)

9. Heterogenita bakteriální populace v patogenezi (OČ)

 

Poslední úprava: Mikušová Gabriela, RNDr., Ph.D. (02.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK