PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie - MB140P26
Anglický název: Microbiology
Český název: Mikrobiologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Vysvětlení: přednáška probíhá společně s MB140P88
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1956
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petra Lišková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tereza Dolejšová, Ph.D.
RNDr. Petra Lišková, Ph.D.
Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
RNDr. Blanka Zikánová
Neslučitelnost : MB140P33, MB140P33I
Ve slož. prerekvizitě: MB140C13
Anotace -
Přednáška je pojednána jako obecná mikrobiologie s hlavním důrazem na bakterie. Posluchač se dozví základní údaje o stavbě bakteriální buňky, jejím růstu, metabolismu, interakcích s prostředím včetně člověka, o rozmanitosti mikroorganismů, jejich patogenitě a využití člověkem v průmyslové mikrobiologii.
Předpokládá se znalost alespoň základů biochemie (nicméně nejdůležitější témata nutná pro pochopení přednášené látky budou stručně probrána).

Předmět je primárně určen posluchačům oborů Klinická a toxikologická analýza, Geobiologie a Praktická geobiologie. Přednáška probíhá společně s MB140P88.

Nutnou podmínkou závěrečné zkoušky je absolvování doprovodného turnusového mikrobiologického praktika a zápočet z něj.

Praktika budou vyučována prezenčně v termínu dle rozvrhu. Pokud to epidemiologická situace neumožní, proběhnou v daném termínu distančně. Studenti budou o formě konání praktik informováni s týdenním předstihem prostřednictvím SIS a Moodle.

Přednášky budou uskutečňovány prezenčně.
Poslední úprava: Lišková Petra, RNDr., Ph.D. (08.03.2022)
Literatura -

Brock Biology of Microorganisms, Madigan, Martinko, Stahl, Clark (Eds.), 13th Edition, 2012, Pearson Education, Inc. (případně pozdější vydání)

Základy bakteriologie, F. Kaprálek, 1999, Karolinum

Prezentace k přednáškám - budou průběžně k dispozici v Moodle - kurz MB140P26/MB140P88Poslední úprava: Mikušová Gabriela, RNDr., Ph.D. (05.01.2018)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

The exam is a written one, questions are based on the sylabus.

Topics are published in Moodle.

A prerequisite for the exam is a credit from practical exercises.

In the academic year 2019/2020 there will be an alternative distance form of the practical course. Students are given study materials in Moodle and should pass the online test in Moodle to get the credits.

Poslední úprava: Mikušová Gabriela, RNDr., Ph.D. (16.04.2020)
Sylabus -

1.      Mikroorganismy a mikrobiologie

 • Vymezení pojmů, náplň oboru mikrobiologie, základní vlastnosti buňky, evoluce života, tři domény organismů, životní prostředí mikroorganismů a jejich úloha v něm, mikroorganismy a člověk, stručná historie mikrobiologie.

2.      Buňka

 • Techniky pozorování mikroorganismů, struktura prokaryotní buňky - buněčná stěna, membrána, membránový transport, cytoplazma, jádro, ribozómy, buněčné inkluze, bičíky, pili, fimbrie, pouzdra, plynové vakuoly, magnetozómy, pohyb bakterií, struktura eukaryotické mikrobiální buňky.

3.      Molekulární mikrobiologie

 • Bakteriální genom - chromozom, plazmidy. Horizontální přenos genetické informace - rekombinace, transformace, transdukce, konjugace, transpozice, princip klonování, pojem mutace, restrikční endonukleázy.

4.      Výživa a metabolismus

 • Chemické složení buňky, prvky a živiny, kultivace mikroorganismů, živné půdy. Organismy podle typu energetického metabolismu a zdroje uhlíku. Základní metabolické dráhy a principy - volná energie, redoxní potenciál, aktivační energie, glykolýza, Krebsův cyklus, přenašeče redukčních ekvivalentů, ATP. Fermentace, aerobní respirace, anaerobní respirace, chemolitotrofie, fototrofie.

5.      Růst bakteriální buňky

 • Růst individuální bakteriální buňky a její dělení, růst bakteriální populace, růstová křivka, kontinuální kultivace bakterií.

6.      Bakterie a prostředí

 • Vliv teploty, pH, vodní aktivity, osmotického tlaku, záření na růst mikroorganismů, vztah mikroorganismů ke kyslíku. Prevence růstu mikroorganismů - fyzikální a chemické metody (sterilizace, dezinfekce, antisepse).
 • Životní prostředí bakterií (terestrické, vodní, hostitel), symbióza mezi mikroorganismy, rostliny a savci jako přirozené prostředí mikroorganismů

7.      Evoluce a systém

 • Vznik života na Zemi, evoluce mikroorganismů, tři domény organismů. Zvláštnosti systematiky mikroorganismů, prokaryotní druh, genosystematika, fylogenetika, charakteristika hlavních systematických skupiny eubakterií a archebakterií.

8.      Interakce mikroorganismů s člověkem

 • Fyziologické osídlení lidského těla, patogenita a virulence mikroorganismů, bakteriální toxiny. Nespecifická a specifická imunita, vakcinace.

9.      Infekční choroby způsobené bakteriemi

 • Patogeny přenosné kontaktem člověk-člověk, přenašeči, z půdy, vodou, potravinami, nosokomiální nákazy. Antimikrobiální látky a rezistence k nim.

10.   Průmyslová mikrobiologie a biotechnologie

 • Mikroorganismy využívané v průmyslu a biotechnologiích. Výroba antibiotik, aminokyselin, vitaminů, enzymů, biopaliv, bioplastů. Mikroorganismy v potravinářství - výroba piva, vína, droždí, octa, lihu, mléčných výrobků. Rekombinantní technologie. Biodegradace, bioremediace.
Poslední úprava: Lišková Petra, RNDr., Ph.D. (05.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK