PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Průmyslová mikrobiologie - MB140P25
Anglický název: Industrial Microbiology
Český název: Průmyslová mikrobiologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
RNDr. Blanka Zikánová
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Blanka Zikánová (26.09.2022)
Přednáška seznamuje s průmyslovými technologiemi, při nichž jsou využívány mikroorganismy a se současnými trendy při
vyhledávání nových potenciálních mikrobiálních producentů různých látek a šlechtění průmyslových mikroorganismů.
Zahrnuta je výroba piva, vína, etanolu, pekařského droždí, SCP, octa, aminokyselin, mlékárenských produktů,
dále čištění odpadních vod, biotransformační postupy, bioremediace. Přednáška je doplněna praktikem.Předmět je vyučován každý rok.
Doporučuje se předchozí absolvování přednášky Mikrobiologie.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Blanka Zikánová (29.09.2020)

Literatura:

Pivovarství, vybrané kapitoly, Basařová G. a kol., vydavatelství VŠCHT, 2010

Technologie potravin II, vybrané kapitoly, Kadlec P. a kol. VŠCHT, 2008

Základy úpravy a čištění vod, Bindzar J. a kol., VŠCHT, VŠCHT, 2009

The Prokaryotes, vybrané kapitoly, Dworkin M., a kol., Springer, 2006

 

Přehledné a původní články.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Blanka Zikánová (29.09.2020)

Requirements for the exam - credit, awarded on the basis of practicing. Knowledge of lectured topics according to presentations and recommended literature. The exam is oral.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D. (04.10.2023)

* 1. Kultury mikroorganismů pro průmyslové výroby.
* Obecné požadavky, izolace mikroorganismů, způsoby testování, metody šlechtění - klasické, genové inženýrství. Imobilizace buněk, enzymů.
* 2. Výroba piva.
* Výroba sladiny, mladiny, kvašení, dokvašování, typy piv, pivovarské kvasinky, kontaminanty.
* 3. Výroba vína.
* Fáze výroby, typy vín - speciální technologie, vinařská mikroflora. Příprava nízkoalkoholických nápojů.
* 4. Výroba etanolu.
* Suroviny, mikroorganismy, etanoltolerance, technologický postup, zvyšování produktivity.
* 5. Výroba pekařského droždí.
* Suroviny, požadavky na kvasinky, zpracování droždí, komplexní zpracování kvasinkové biomasy.
* 6. Produkce SCP.
* Mikrobiální biomasa - využití, suroviny, mikroorganismy - bakterie, kvasinky, mikromycety, řasy.
* 7. Výroba organických kyselin.
* Kys. citronová a další, ocet, technologické postupy, mikroorganismy. Octové bakterie.
* 8. Výroba aminokyselin.
* Využití, fermentační a biotransformační postupy, mikroorganismy.
* 9. Enzymy mikrobiálního původu.
* Obecné technologické požadavky, typy mikrobiálních enzymů, mikroorganismy, využití.
* 10. Biotransformace.
* 11. Nové možnosti využívání mikroorganismů.
* Bioremediace, biodetergenty a emulsifikátory, mikrobiální polysacharidy.
* 12. Čištění odpadních vod, produkce bioplynu.
* 13. Výroba mlékárenských produktů.
* Technologie, mikroorganismy.
14. Biosenzory založené na mikrobiálních buňkách.* Praktikum zaměřené na sledování parametrů hlavního kvašení piva, zejména mikrobiologických.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK