PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z fyziologie bakterií - MB140C34
Anglický název: Practical courses of bacterial physiology
Český název: Praktikum z fyziologie bakterií
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Vysvětlení: jednotýdenní turnusové praktikum (celkem 2 turnusy po 10 lidech),termín bude určen v průběhu semestru, zápis do turnusů proběhne přes SIS
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tereza Dolejšová, Ph.D.
doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
RNDr. Petra Lišková, Ph.D.
Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
Korekvizity : MB140P34
Anotace -
Pokud to bude možné, v roce 2020/2021 proběhne cvičení prezenční formou. V případě změny na on-line verzi budou zapsaní studenti včas informováni.

Kurz je volitelným rozšířením předmětu Fyziologie bakterií. Cílem praktika je seznámit se se spektrem metod základních i pokročilých, umožňujících sledovat profilové fyziologické vlastnosti bakterií, tj. růst, rozmanitost energetického metabolizmu a regulaci genové exprese v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí. Kurz je veden v českém jazyce.
Poslední úprava: Fišer Radovan, doc. RNDr., Ph.D. (08.10.2020)
Literatura -

Mikrobiologické praktikum, František Kaprálek, 1999, Karolinum
Návody k úlohám (aktuální verze, v elektronické podobě, budou k dispozici v předstihu před zahájením praktika).

Poslední úprava: Beranová Jana, RNDr., Ph.D. (20.08.2014)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet bude udělen v případě 100% docházky do praktika a odevzdání správně vypracovaných protokolů (výhradně v předepsané elektronické verzi). Protokoly se odevzdávají v poslední den kurzu.

Poslední úprava: Beranová Jana, RNDr., Ph.D. (03.10.2012)
Sylabus -

V programu týdenního praktika budou provedeny čtyři úlohy:
1. Růstový výtěžek a metabolická rychlost u rostoucí kultury bakterií; vliv typu energetického metabolizmu na růstovou rychlost, růstový výtěžek a metabolickou rychlost bakterií.
2. Indukce syntézy enzymu u rostoucích bakterií a katabolická represe.
3. Stanovení obsahu proteinů a RNA v bakteriální buňce

Poslední úprava: Beranová Jana, RNDr., Ph.D. (18.05.2015)
Vstupní požadavky

Kurz je rozšířením předmětu Fyziologie bakterií (MB140P34; korekvizita), nicméně není k této přednášce povinný. Je určen pro studenty se zájmem o mikrobiologii. Podmínkou je dřívejší absolvování předmětu Mikrobiologie MB140P33I! Kapacita předmětu je 20 osob a nemůže být z technických důvodů navýšena.

Pro účast v praktiku je podmínkou složení vstupního testu - termín bude s předstihem oznámen.

Protokoly se odevzdávají v elektronické podobě ve formátech *.doc, *.odt nebo *rtf. Předpokládá se tedy nejméně slušná uživatelská znalost příslušného textového editoru. Rovněž je nutná znalost tvorby grafů (MS Excel, OpenOffice). Některými daty se prokládá přímka pomocí funkce lineární regrese. K tomu lze použít následující programy: MS Excel, Gnumeric, Origin, Qtiplot, Fityk, Gnuplot nebo R (OpenOffice nemusí vyhovět).
Odkazy na dostupný software: http://projects.gnome.org/gnumeric/, http://soft.proindependent.com/qtiplot.html, http://fityk.nieto.pl/, http://www.gnuplot.info/, http://www.r-project.org/

Během praktika lze s výhodou používat vlastní notebook pro průběžné zpracování dat. (Vlastní notebook není podmínkou. Studenti bez vlastní výpočetní techniky mohou protokoly zpracovávat v počítačových účebnách PřF.)

Poslední úprava: Beranová Jana, RNDr., Ph.D. (20.08.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK