PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz mořské algologie - MB120T119
Anglický název: Marine phycology course
Český název: Kurz mořské algologie
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 33
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: omezení dané kapacitou ubytování
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout abstrakty.pdf Grafické abstrakty studentských projektů z kurzu konaného v akademickém roce 2019/20 v Poulskeru (Bornholm, Dánsko). prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Anotace -

Cílem kurzu je seznámení se s ekologií a diverzitou společenstev mořských makrořas (Rhodophyta, Chlorophyta, Phaeophyceae) a mořského fytoplanktonu.

Kurz bude v akademickém roce 2023/2024 probíhat na stanici v Poulskeru na dánském ostrově Bornholm v Baltském moři.
Kurz se koná v termínu od 7. do 14. září 2023.
Povinný úvodní seminář se bude konat v pátek 12.4. 2023 od 10:00 do 13:30.

Informační letáček naleznete na adrese https://botany.natur.cuni.cz/neustupa/bornholm-2024-letacek.pdf
Poslední úprava: Neustupa Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (23.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Kurz je zakončen prezentacemi a hodnocením studentských projektů připravovaných v rámci celého terénního cvičení.

Poslední úprava: Neustupa Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (08.10.2022)
Sylabus -

Seznam pozorovaných objektů závisí na konkrétních podmínkách v terénu.

 

Literatura
Braune W. (2008): Meeresalgen, Koeltz Scientific Books, Konigstein.
Carmelo R. T.(1997): Identifying Marine Phytoplankton, Academic Press, London.

Castro P. and Huber M.E. (2007). Marine Biology, Seventh Edition. McGraw Hill.

 

Mediteránní varianta kurzu:
Vilicic D. (2002): Fitoplankton Jadranskoga mora, biologia i taksonomija, Skolska knjiga, Zagreb.
Bergbauer M. & Humberg B. (2002): Co žije ve Středozemním moři. Svojtka & Co., Praha.
Mojetta A. (2005): Středozemní moře - průvodce podmořským světem. Svojtka & Co., Praha.
Castro P. and Huber M.E. (2007). Marine Biology, Seventh Edition. McGraw Hill.

 

Baltická varianta kurzu:

Pankow, H.: Ostsee-Algenflora. Jena, Gustav Fischer Verlag, 1990.

Nielsen R. (2005): Danish Seaweeds.

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Poslední úprava: Neustupa Jiří, prof. RNDr., Ph.D. (08.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK