PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář programu Evoluční biologie III - MB120S143
Anglický název: Diploma thesis seminar of Evolutionary biology III
Český název: Diplomní seminář programu Evoluční biologie III
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Anotace -
Hlavním cílem seminářů evoluční biologie je prezentace práce studentů před plénem programu a následná diskuse nad jejich výsledky, což umožňuje studentům procvičit si přípravu kvalitní odborné prezentace a získat průběžnou zpětnou vazbu. Studenti magisterského studia referují v každém semestru o průběhu přípravy a případných problémech při zpracování své diplomové práce.
Druhým účelem semináře je seznamovat se zajímavými tématy z oboru, prezentovanými jak členy akademické obce fakulty, tak i externisty. Tyto semináře bývají často organizovány společně s jinými programy. Snahou je alespoň jednou ročně zajistit přednášku zahraničního odborníka.
Poslední úprava: Pusztai Martin, Mgr., Ph.D. (19.03.2018)
Literatura

K předmětu není třeba žádná specifická literatura.

Poslední úprava: Pusztai Martin, Mgr., Ph.D. (19.03.2018)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet je udělován za aktivní účast na seminářích a prezentaci postupu diplomové práce.

Poslední úprava: Pusztai Martin, Mgr., Ph.D. (19.03.2018)
Sylabus -

Program seminářů se každý rok liší (aktuální je vždy k disposici na webových stránkách programu). Obvykle se během roku vystřídají následující typy seminářů:

1. referáty o průběhu řešení diplomových prací

2. krátké prezentace témat nově zahajovaných prací

3. odborné prezentace s vazbou na konkrétní projekty či témata řešená v rámci programu

4. přednášky zvaných expertů

Poslední úprava: Pusztai Martin, Mgr., Ph.D. (19.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK