Odborný seminář katedry botaniky - MB120S129
Anglický název: Seminars in botany
Český název: Odborný seminář katedry botaniky
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB120S127E
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika/seminare
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Vyučující: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Mgr. Jana Steinová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Seminář profilovaný dílčími tématy reprezentovanými předními specialisty v rámci oboru a dále
zaměřený na prezentaci vlastních úloh vypracovaných studenty (ústní referáty, týmové výsledky z
praktických cvičení a exkurzí, poster sessions).
Poslední úprava: Kubátová Alena, RNDr., CSc. (16.04.2008)
Sylabus -

Program semináře se každoročně mění v závislosti na přednášejících - aktualní program na http://botany.natur.cuni.cz/cz/studium/seminare.php

Poslední úprava: Kubátová Alena, RNDr., CSc. (16.04.2008)