PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminars in botany - MB120S127E
Anglický název: Seminars in botany
Český název: Odborný seminář katedry botaniky
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika/seminare
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Vyučující: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Mgr. Jana Steinová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Anotace -
Seminář profilovaný dílčími tématy reprezentovanými předními specialisty v rámci oboru a dále
zaměřený na prezentaci vlastních úloh vypracovaných studenty (ústní referáty, týmové výsledky z
praktických cvičení a exkurzí, poster sessions).
Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (29.04.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Pravidelná účast na seminářích.

Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (29.04.2022)
Sylabus -

Program semináře se každoročně mění v závislosti na přednášejících - aktualní program na https://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika/seminare

Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (29.04.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK