PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algologický diplomní seminář I - MB120P57
Anglický název: Phycological diploma thesis seminar I
Český název: Algologický diplomní seminář I
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Anotace -
Diskusní seminář otevřený všem zájemcům o ekologii a taxonomii řas. V rámci semináře každý účastník kurzu formou krátkého referátu pohovoří o stavu a předběžných výsledcích své bakalářské/diplomové/disertační práce, o problémech, na které během řešení práce narazil, či o zajímavých novinkách, publikacích a výzkumech v algologii.

Poslední úprava: Škaloud Pavel, doc. Mgr., Ph.D. (02.04.2008)
Literatura

Literatura:

časopisy Algological Studies, Nova Hedwigia, Cryptogamie Algologie, European Journal of Phycology, Progress in Phycological Research, Phycologia, Journal of Phycology, aj.

Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou splnění kurzu je aktivní účast na semináři a prezentace vlastních výsledků vědecké práce.

Poslední úprava: Škaloud Pavel, doc. Mgr., Ph.D. (19.04.2012)
Sylabus -

Referáty vedoucích a frekventantů kursu. Diskuse k referované problematice.

Aktuální informace jsou zveřejněny na webu algologického pracoviště - http://botany.natur.cuni.cz/algo/

Poslední úprava: Škaloud Pavel, doc. Mgr., Ph.D. (02.04.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK