PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evoluce, systém a morfologie cévnatých rostlin (pro učitelské kombinace) - MB120P176
Anglický název: Evolution, systematics and morphology of vascular plants (for biology teachers)
Český název: Evoluce, systém a morfologie cévnatých rostlin (pro učitelské kombinace)
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 130
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: 20/21 nový předmět pro uč.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kristýna Hlavatá, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Hana Chudáčková
Mgr. Ing. Markéta Pilneyová
Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Mgr. Anna Větvičková
Mgr. Tomáš Vlasta
Anotace
PŘEDNÁŠKA
Tento kurs seznamuje ucelenou a názornou formou s diverzitou cévnatých rostlin na zemském povrchu a to na
pozadí nejnovějších poznatků o jejich evoluci a fylogenetických vztazích. Studenti se na přednášce a
doprovodných praktických cvičeních seznámí se základními charakteristikami, způsobem rozmnožování,
rozšířením a typickými zástupci jednotlivých čeledí výtrusných, nahosemenných a krytosemenných rostlin,
reprezentujících nejen středoevropskou květenu, ale také význačné (především užitkové) rostliny celého světa.
Zároveň je přednáška výbornou příležitosti pro zopakování a doplnění poznatků o morfologii rostlin, o historii,
základních metodách a principech v taxonomii cévnatých rostlin.

PRAKTIKUM
Přednáška je doplněna praktickým cvičením, umožňujícím pozorovat na živém materiálu základní zástupce
probíraných čeledí, jejich morfologické charakteristiky a rozdíly mezi příbuznými skupinami rostlin.


VŠECHNY MATERIÁLY K PŘEDNÁŠKÁM, PRAKTIKÁM I KE ZKOUŠCE PRO LETNÍ SEMESTR 2024 NAJDETE NA GOOGLE DISKU:

https://drive.google.com/drive/folders/1ngXPyDhecQC5Lg-b8EzQu8YgZUPsYREg?usp=drive_link


PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

1. Zápočet - účast na alespoň 80% praktik + úspěšné zvládnutí závěrečné poznávačky (minimální zisk 60% bodů). Poznávačku provedou studenti u testu s praktik.


2. Zkouška bude probíhat písemně nebo ústně, dle výběru studenta a po dohodě s vyučujícímu.


Známkování bude následovné (čísla jsou uvedené v procentech):

100 – 91 = 1
90-75 = 2
74-60 = 3
59 a méně = 4

Poslední úprava: Chudáčková Hana, Mgr. (15.02.2024)
Literatura

Základní studijní literatura:
Judd W. S. et al. (2002): Plant Systematics. A phylogenetic approached, ed. 2. - Sinauer Inc., Sunderland, Mass.
Simpson M. (2006): Plant systematics. - Elsevier Ac. Press
Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. [skriptum]. - Praha.
Mártonfi P. (2006): Systematika cievnatých tastlin, ed 2. - UŠ Košice.

Literatura na praktikum:
Skalická A. et Slavíková Z. (1973): Praktická cvičení ze systematiky vyšších rostlin [skriptum]. - Karolinum.

Určovací klíče a obrazové atlasy:

Kaplan Z. et al. (2021): Klíč ke květeně České republiky, 2., rozšířené vydání. Academia Praha
Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
Květena České [socialistické] republiky (1988-2010):Vol. 1-3 Hejný S. et Slavík B. [red.], vol. 4-7 Slavík B. et Štěpánková J. [red.], vol. 8 Chrtek J., Kaplan Z. et Štěpánková J. [red.]. Academia. Praha.
Deyl M., Hísek K. (2001): Naše květiny. - Academia Praha.

Poslední úprava: Chudáčková Hana, Mgr. (15.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK