Algologie I - MB120P10
Anglický název: Phycology I
Český název: Algologie I
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: MB120C12
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Seznámení s ekologií a diverzitou autotrofních mikroorganismů - sinic a řas. Hlavní pozornost je věnována evoluci,
morfologii, struktuře, biogeografii a biotechnologii. Živí zástupci, kultury nebo fixované objekty jsou demonstrovány
během praktických cvičení. Na tento předmět navazuje kurz B120P89.

Aktuální rozpis přednášek a cvičení, včetně studijních materiálů: http://botany.natur.cuni.cz/algo/predmety.html#algo

Předmět je vyučován anglicky v případě přítomnosti zahraničních studentů (anglicky mluvících).

V době koronavirové je předmět vyučován hybridní formou on-line prezentací a individuálních konzultací:

Přednáška:
Připojit se přes Google Meet: https://meet.google.com/bph-fvft-pxz
Sledovat on-line přenos: https://stream.meet.google.com/stream/7b604538-023e-418e-a55a-92501af58369

Praktika:
Připojit se přes Google Meet: https://meet.google.com/wcp-hzxo-dbw
Sledovat on-line přenos: https://stream.meet.google.com/stream/9dbf3152-12a5-4706-8056-960f50d83e63
Poslední úprava: Škaloud Pavel, doc. Mgr., Ph.D. (26.09.2020)
Literatura -

Kalina T., Váňa J. (2005): Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biolo-gii. Karolinum, Praha.

Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Puzstai, P., Škaloud, P., Šťastný, J., Čapková, K., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2018)
Atlas sinic a řas ČR, Powerprint.
 - 864 pp. - 1st part - 2nd part

Lee, R.E. (2008): Phycology. (Fourth edition). - Cambridge University Press, New York, 547 p. (http://www.scribd.com/word/removal/5015006)

Poslední úprava: Škaloud Pavel, doc. Mgr., Ph.D. (17.09.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou splnění předmětu je úspěšné absolvování poznávačky a následné ústní zkoušky. Rovněž je požadována aktivní účast na prezentaci vybraných publikací (cca 2x za semestr).

V rámci distančního studia je podmínkou pro splnění předmětu absolvování on-line poznávačky a ústní zkoušky na základě materiálů nahraných na webové stránky https://botany.natur.cuni.cz/algo/predmety.html. 

Poslední úprava: Škaloud Pavel, doc. Mgr., Ph.D. (17.09.2020)
Sylabus -

1. Základní rozdělení organismů, kompartimentace buňky, říše Prokaryota, Eukaryota, endosymbiotická teorie, primární a sekundární endosymbioza, vývojové aspekty. Jména sinic a řas v Mezinárodním kódu botanické nomenklatury. Studium sinic a řas u nás a ve světě. Obecné zákonitosti ve vývoji řasové stélky. Hlavní skupiny sinic a řas.

2. Říše Eubacteria (charakteristika). Cyanobacteria, základní charakteristika, morfologie buněk a vláken, systém, biogeografie, biotechnologie, toxicita.

3. Říše Excavata, Euglenophyta. Říše Rhizaria, Chlorarachniophyta. Základní charakteristika,.

4. Říše Chromalveolata. Obecná charakteristika, fylogenetické vztahy hlavních vývojových linií, morfologické znaky. Cryptophyta (skrytěnky), Haptophyta. Základní charakteristika, morfologie buněk, systém.

5. Dinophyta (obrněnky). Základní charakteristika, morfologie buněk a stélek, biogeografie, toxicita.

6. Dinophyta (obrněnky). Systém, důležití zástupci a jejich význam. Evoluce, fylogenetika.

7. Heterokontophyta (Stramenopila). Charakteristika. Actinochrysophyceae, Phaeophyceae (chaluhy) - základní charakteristika, morfologie buněk a stélek, systém, biogeografie, biotechnologie.

8. Chrysophyceae, Synurophyceae (zlativky). Morfologie buněk, systém, rozšíření.

9. Raphidophyceae, Xanthophyceae (různobrvky),Eustigmatophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk, systém, vývojový paralelismus.

10. Bacillariophyceae (rozsivky). Cytologie a morfologie buňky, stavba frustuly, příjem křemíku, dělení buněk, životní cyklus. ekologie a rozšíření.

11. Bacillariophyceae (rozsivky). Životní formy, ekologie, využití rozsivek, tradiční a moderní systematika. Kryptická diversita.

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (05.09.2019)