PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Elektronová mikroskopie sinic a řas - MB120C12
Anglický název: Electron microscopy of algae and cyanobacteria
Český název: Elektronová mikroskopie sinic a řas
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
Třída: SEM s vysokým rozlišením
Prerekvizity : {jeden z předmětů MB120P183, MB120P184, MB120P10, MB120P89}
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Praktické seznámení s fixačními a zalévacími postupy vhodnými pro sinice a řasy, příprava ultratenkých řezů a metody jejich kontrastování, příprava preparátů pro skenovací elektronový mikroskop. Po domluvě lze zpracovat vlastní materiál posluchačů (kultury je nutné napěstovat s dostatečným předstihem - potřebujeme dostatek materiálu a zároveň kultury v exponenciální fázi růstu). Kurz probíhá ve 2 jednodenních a jedné dvoudenní části (ct pa 20-21.4.2023; pa 28.4.2023; po 12.5.2023).
Poslední úprava: Němcová Yvonne, doc. RNDr., Ph.D. (14.12.2022)
Literatura

Doporučená literatura:

Glauert, A. M. 1984: Fixation, Dehydratation and Embedding of Biological Speciments. North-Hollond Publishing Company, Amsterdam

Lewis, P. R. and Knight, D. P. 1992:Cytochemical Staining Methods for Electron Microscopy. Elsevier, London

Poslední úprava: Němcová Yvonne, doc. RNDr., Ph.D. (21.05.2018)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou zápočtu je učast na všech částech praktického kurzu, příprava krátké prezentace a test (rozpoznání hlavních řasových skupin na základě ultrastruktury).

Poslední úprava: Němcová Yvonne, doc. RNDr., Ph.D. (14.12.2022)
Sylabus

Způsoby kultivace sinic a řas; fixace glutaraldehydem, oxidem osmičelým, simultánní fixace, příklady fixačních postupů, odvodnění a převod do zalévacího média (Spurr), zalévací protokoly; příprava sítěk s formvarovou blankou, uhlíkování sítěk; příprava skleněných nožů, práce s ultramikrotomem Ultracut Reichert-Jung,zhotovení ultratenkých řezů, kontrastování řezů, prohlížení v EM, příprava vzorků pro SEM, prohlížení vzorků.

Poslední úprava: Němcová Yvonne, doc. RNDr., Ph.D. (21.05.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK