PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molekulární antropologie - MB110P83
Anglický název: Molecular Anthropology
Český název: Molekulární antropologie
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: První přednáška proběhne 6.10. 2023
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
Je záměnnost pro: MB110P46
Ve slož. prerekvizitě: MB110P99
Anotace
Jednosemestrální přednáška v několika kurzech postupně přiblíží posluchačům fenomén diverzity lidského genomu (mutace a nestabilita lidské DNA), dotkne se inter- a intrapopulační variability, diskutována bude genetika v souvislosti s významem identity a zpochybněním termínu rasa. Řešena bude variabilita komplexních znaků, aplikace (epi)genetických přístupů v současné forenzní genetice a zmíněn bude význam prediktivní genetiky. Dotkneme se vztahu lidského genomu a evoluce v kontextu evoluční medicíny a představíme také další specializovaná odvětví genetiky člověka – imunogenetiku, cytogenetiku, onkogenetiku a epigenetiku.
Poslední úprava: Dupejová Lenka, Mgr. (05.03.2019)
Literatura

Thompson & Thompson: Klinická genetika. Nussbaum, McInnes, Willard. Vydavatelství Triton, 6. vydání (2004)

Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter: Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing (2005)

výběr z: Stanislav Rosypal a kol.: Úvod do molekulární biologie I.-IV. díl + Dodatek. Vydavatelství S. Rosypal, Brno (2006)

Jobling MA, Hurles ME, Tyler-Smith C: Human evolutionary Genetics. Origins, Peoples & Diseases. Garland Publishing (2004)

Gluckman P, Beedle A, Hanson M: Principles of evolutionary medicine. Oxford Biology (2009)

Strachan, Goodship, Chinnery: Genetics and genomics in medicine. Garland Science (2015)

odborné články dle akutálního doporučení z přednášek

Poslední úprava: Dupejová Lenka, Mgr. (05.03.2019)
Požadavky ke zkoušce

Pro získání zápočtu je nutné absolvování praktického cvičení. Bez zápočtu nelze přistoupit ke zkoušce. Praktické cvičení (termín, forma) se uskuteční v závislosti na vývoji epidemiologické situace s COVID-19 - informace budou průběžně aktualizovány.

Zkoušení probíhá ústně. Studenti mají k dispozici prezentace z přednášek a doporučenou literaturu. Nedovolí-li protiepidemiol. opatření přítomnost studentů na fakultě, proběhne zkoušení v aplikaci Zoom. Podmínkou absolvování zkoušky ve virtuálním prostředí je kvalitní internetové připojení, tedy přenos zvuku i obrazu, aby bylo jasně zkoušeného vidět a slyšet.

Poslední úprava: Daňková Pavlína, RNDr., Ph.D. (14.01.2021)
Sylabus

1) Lidský genom (HUGO. Diverzita lidského genomu. Mikrobiom člověka) (6.10.)

2) Evoluční dědictví a choroby - principy evoluční medicíny (13.10.)

3) Ekogenetika a ekogenomika (20.10.)

4) Epigenetické mechanismy v ontogenezi, zdraví a nemoci. Exposomy (27.10.)

5) Základy cytogenetiky člověka (3.11.)

6) Úvod do klinické onkogenetiky (10.11.)

17.11. státní svátek

7) Úvod do lidské imunogenetiky (24.11.) 

8) Prevence genetických onemocnění. DNA skríninky (RNDr. Emanuel Žďárský, CSc.) (ST 29.11. v 11:30 hod. v B2!!!) --> bude nahrazeno formou samostudia, k dispozici bude prezentace a průvodní slovo ke slidům

9) Evoluční aspekty diverzity a adaptability lidského genomu; genetické doklady lidské evoluce (Mgr. Martina Čížková, Ph.D., 1.12.)

10) Praktické cvičení 8.12. (cvičení má 2 povinné části: 10:40-12:10 hod. a 14 hod. - cca 17:30 hod.)

11)  Principy forenzní genetiky (Mgr. Halina Šimková) (15.12.)

Poslední úprava: Daňková Pavlína, RNDr., Ph.D. (01.12.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK