Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva - HV3044
Anglický název: Intensive seminars in international law
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Prerekvizity : HP0851, HP0852
Ve slož. prerekvizitě: HM0601, HM2601
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (08.06.2017)
Seminář je plánován na červenec 2017. Viz - http://www.prf.cuni.cz/news/letna-skola-pre-vsetkych-nadsencov-medzinarodneho-prava-trnava-3-7-cervence-1404055690.html
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.04.2015)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti mezinárodního práva v konkrétní oblasti.

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)
Povinná:
  • Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2008.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (08.06.2017)

Seminář probíhá interaktivní formou: individuální a týmové úkoly, přednášky s využitím PPT.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (08.06.2017)

Předmět bude zakončen potvrzením o účasti na výjezdním semináři a následným zapsáním kreditů na PF UK.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (08.06.2017)

Každému z vybraných účastníků bude zaslán aktuální program celého semináře.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.04.2015)

Předpokládá se znalost práva alespoň na úrovni III. ročníku právnické fakulty.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (08.06.2017)

Absolvování předmětů Mezinárodní právo veřejné I a II.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 70 %.