PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva II - HV0934
Anglický název: International Law Moot Court II
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0127
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Prerekvizity : HP0851, HP0852
Ve slož. prerekvizitě: HM0601
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. (18.01.2017)
Viz informace o předmětu Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I.
Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. (18.01.2017)
Doporučená:
  • Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. 2008.
Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. (18.01.2017)

Viz informace o předmětu Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (04.09.2014)

viz informace o předmětu Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK