PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I - HV0933
Anglický název: International Law Moot Court I
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0126
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Prerekvizity : HP0851, HP0852
Ve slož. prerekvizitě: HM0601
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.05.2015)
Počínaje akademickým rokem 2014/2015 katedra zveřejňuje seznam moot courts, které v daném roce zaštítí a jichž se mohou studenti za PF UK účastnit. Pro možnost účasti na konkrétní soutěži bude vypsáno výběrové řízení. Pokud bude v seznamu moot courts zveřejněn takový, který není pokrytý specializovaným předmětem, pak bude práce studenta probíhat pod tímto obecnějším předmětem.
Výhodou je absolvování předmětu Mooting Skills (Moot court a dovednosti s ním spojené), které studenty pro tento předmět připraví v obecné rovině.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.12.2014)
Doporučená:
  • Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. 2008.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (04.09.2014)

Výuka předpokládá aktivní participaci studentů. 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.12.2014)

Standarní sylabus u tohoto předmětu není, vše je domlouváno s mentorem pro konkrétní moot court.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (17.10.2013)

Podmínkou je znalost problematiky mezinárodního práva a výborná znalost příslušného cizího jazyka, v němž probíhá moot court.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK