PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vědecký seminář z trestního práva III. - HV0215
Anglický název: Scholarly Seminar in Criminal Law III
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HV0213
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Třída: trestní právo
Korekvizity : HP0761
Ve slož. prerekvizitě: HM1501
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JANECKA/PRF.CUNI.CZ (12.09.2011)
Jak porozumět a předcházet kriminalitě
Studijní skupina pro 15 studentů zapsaných v zimním semestru akademického roku 2011/2012 do volitelného předmětu Vědecký seminář z trestního práva vedeného profesorem Oto Novotným. Lektor: Mgr. Igor Barilik Interní doktorand Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální student Centra kriminologie Právnické fakulty Univerzity v Oxfordu, Exeter College
Místnost na fakultě č. 315, e-mail: barilik@prf.cuni.cz Zápis: Do studijní skupiny se budou moci zapsat studenti přihlášení do vědeckého semináře na prvním setkání v zimním semestru, popřípadě e-mailem lektorovi. Podmínkou pro zapsání a absolvování semináře je znalost anglického jazyka v míře schopnosti číst a pochopit odborný text. Program semináře: Program studijní skupiny sestává z intenzivního dvoudenního semináře (lektorem zvolený termín ve dnech pátek-sobota), kdy budou představeny základní teoretické poznatky pro porozumění fenoménu kriminality. Studijní skupina bude věnovat pozornost teoretickým koncepcím environmentální kriminologie - teorii racionální volby, teorii běžných činností, teorii struktury trestné činnosti a skriptů zločinů. Každý student obdrží studijní texty předem a před seminářem si je nastuduje. Po úvodní teoretické části obdrží každý student jeden preventivní projekt, který písemně analyzuje dle zadání lektora. Projekty budou vybrány z finalistů Herman Goldstein Awards pro nejlepší preventivní intervence využívající metodu Problem-Oriented Policing (www.popcenter.org). Studentské práce budou následně publikovány ve sborníku. Zapojení do studijní skupiny je z tohoto důvodu zvláště vhodné pro studenty se zájmem o vědeckou publikaci. Studijní povinnost: Pro studenty Vědeckého semináře trestního práva zapsané do studijní skupiny "Jak porozumět a předcházet kriminalitě" jsou vedle docházky na vědecké semináře (jednou za 14 dnů) podmínky pro úspěšné absolvování předmětu stanoveny kumulativně (1) účast na dvoudenním semináři a (2) odevzdání písemné analytické práce o rozsahu 2500-3000 slov (7-8 normostran).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK