PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vědecký seminář z trestního práva - HV0213
Anglický název: Scholarly Seminar in Criminal Law
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Vyučující: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Třída: trestní právo
Ve slož. prerekvizitě: HM1501
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Vědecký seminář LS 2021.doc Martina Bárová
Anotace
Seminář je určen pro studenty, kteří se zvlášť zajímají o hlavní předměty vyučované katedrou trestního práva (trestní právo hmotné, trestní právo procesní, kriminologie, kriminalistika). Kromě prohloubení znalostí z hlavního kurzu trestního práva je cílem semináře umožnit účastníkům zpracovat vlastní odbornou stať na zajímavé téma, přednést své poznatky v podobě referátu a obhájit je v rámci následné diskuse. Pamatováno je i na exkurze.
Poslední úprava: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (31.01.2018)
Metody výuky

  

Poslední úprava: Dvořák Marek, JUDr. Mgr., Ph.D. (27.01.2024)
Sylabus

Vědecký seminář z trestního práva se zabývá tématy, které si studenti sami zvolí. Podmínkou je, aby šlo o témata z vědeckého pohledu zajímavá. Vědecké referáty studentů zpracovávají především problematiky v rámci oboru trestního práva, a to jak trestního práva hmotného (například formální a materiální pojetí trestného činu, subsidiarita trestní represe, význam judikatury v trestních věcech, trestná součinnost, vývojová stadia trestného činu, omyl v trestním právu nebo jednotlivé druhy trestné činnosti), tak trestního práva procesního (postavení obhájce, zásada nemo tenetur se ipsum accusare, zásada zdrženlivosti v trestním řízení, absolutní a relativní neúčinnost důkazů, limity zásahů do listovního a telekomunikačního tajemství a podobně). Témata se mohou týkat také oborů s trestním právem úzce souvisejících, především kriminalistiky (otázky dokazování v trestním řízení) a kriminologie (například základní kriminologické směry či osobnost pachatele).

Poslední úprava: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Poslední úprava: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (31.01.2018)
Studijní opory

Povinná a doporučená literatura není předem stanovena, neboť její obsah se odvíjí od témat referátů, které jsou předmětem zpracování a následné diskuse ze strany studentů a vyučujících. Základní literární prameny jsou shodné s těmi, které jsou předepsány v povinném předmětu Trestní právo.

Poslední úprava: Pelc Vladimír, doc. JUDr. Bc., Ph.D. (31.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK