Soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky (občanské právo hmotné, občanské právo procesní, obchodní právo) - HSZK0300
Anglický název: Private Law Part of the Final State Examination (civil law, civil procedure, business law)
Zajišťuje: Studijní oddělení (22-SO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Korekvizity : {Povinné předměty soukromoprávní}
Záměnnost : {Skupina soukromoprávních částí státních zkoušek HPRAVO2017/5}
Neslučitelnost : HPOP3000, HSZK0310, HSZK0320
Je neslučitelnost pro: HSZK0320, HSZK0310
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce

viz  Otázky a právní předpisy pro AR 2023/2024

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (19.12.2023)