PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Finanční právo - obhajoba diplomové práce - HS1013
Anglický název: Financial Law - Defence of the Diploma Thesis
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Dipl [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0013
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2019 Pravidla 1. a 2. části SZZK.pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace
Při obhajobě diplomové práce student představí svou diplomovou práci, odpovídá na otázky uvedené v posudcích a dále se koná odborná rozprava.
Část státní závěrečné zkoušky „Obhajoba diplomové práce“ musí vždy předcházet části státní závěrečné zkoušky z tematického okruhu, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Předpokladem pro obhajobu diplomové práce je absolvování Diplomového semináře.
Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK