PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II – Správní právo - HPOP0115
Anglický název: Diploma Seminar II - Administrative Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Korekvizity : HPOP0021, HPOP0022, HPOP0023, HPOP0024, HPOP0099, HSZK0115, HSZK0215
Neslučitelnost : HPOP0101, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0116, HPOP0117, HPOP0118, HPOP3000, HP0681
Je neslučitelnost pro: HPOP0118, HPOP0117, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0116, HPOP0101
Anotace
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I.

Předmět je veden příslušným vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci.


Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1.      Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student předloží pracovní verzi své diplomové práce, jejíž rozsah činí alespoň polovinu minimálního rozsahu diplomové práce.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Sylabus

Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studujícím a vedoucím diplomové práce. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Studijní opory

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK