PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Legislativní technika - HP3609
Anglický název: Legislative Drafting
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0101
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM2501
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Program výuky Legislativní technika 2019.pdf Program výuky prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
stáhnout ZS 2019 Legislativní technika (HP3609).pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studující s teoretickými a zejména s praktickými aspekty tvorby právního předpisu (zákona).

Studující absolvováním předmětu získají základní znalosti legislativní techniky, což je v současné době předpokladem pro zpracování kvalitního právního předpisu. Studujícím bude dále prezentována správná a nesprávná legislativní technika při tvorbě legislativního materiálu na příkladech z legislativní praxe.

Studující v průběhu předmětu zpracovávají ve skupinách nejenom vlastní paragrafované znění návrhu právního předpisu v souladu s formálními požadavky danými zejména Legislativními pravidly vlády, ale rovněž zpracovávají další části legislativního materiálu (vedle paragrafovaného znění zejména důvodovou zprávu, zprávu z hodnocení dopadů regulace, předkládací zprávu atd.). Tím si osvojí základní legislativní dovednosti, které si ověří před tzv. simulovanou Legislativní radou vlády (skupinou skutečných členů Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí).

Studujícím jsou předem zpřístupňovány prezentace, komentované prezentace a další podkladové materiály v Moodle.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

1.      Kolokvium spočívá ve zpracování vlastního legislativního materiálu v týmu a jeho ústní obhajobě před tzv. simulovanou Legislativní radou vlády (LRV).

2.      Předpokladem pro účast na simulované LRV je absolvování alespoň poloviny výuky z předmětu.

3.      Simulovaná LRV (obhajoba materiálu) se koná ve zkouškovém období letního semestru.

4.      Při obhajobě je dovoleno mít s sebou literaturu, právní předpisy a jiné dokumenty.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

-        obecně k legislativě a legislativním materiálům vlády

-        důvodová zpráva a zpráva z hodnocení dopadů regulace

-        paragrafované znění (název a členění právního předpisu, požadavky na obsah právního předpisu, úvodní ustanovení, společná, přechodná a závěrečná ustanovení, požadavky na obsah novely právního předpisu, citace v právních předpisech)

-        vnější připomínkové řízení

-        Legislativní rada vlády a její komise

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Studijní opory

Literatura:

1.      Kolektiv autorů. Legislativní proces: (teorie a praxe). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011. ISBN 978-80-7312-074-0.

2.      KNĚŽÍNEK, Jan, Petr MLSNA a Josef VEDRAL. Příprava návrhů právních předpisů: praktická pomůcka pro legislativce. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010. ISBN 978-80-7440-023-0.

3.      Prezentace a komentované prezentace z výuky.

4.      Legislativní pravidla vlády.

Právní předpisy:

Závisí na zadání zpracování legislativního materiálu.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa21.02.2024Úvodní seminář + Legislativa a legislativní materiály vlády prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Středa28.02.2024Důvodová zpráva a RIAprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Středa06.03.2024Paragrafované znění Iprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Středa13.03.2024Paragrafované znění IIprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Středa20.03.2024Paragrafované znění IIIprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Středa27.03.2024Paragrafované znění IVprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Středa03.04.2024Paragrafované znění Vprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Středa10.04.2024Vnější připomínkové řízeníprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Středa17.04.2024Komise LRV a LRVprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Středa24.04.2024Závěrečný seminářprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK