Evropské právo I - HP1311
Anglický název: European Law I
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 131
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Třída: evropské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Evropské právo
Korekvizity : HP0851
Prerekvizity : HP1171
Je korekvizitou pro: HP1312
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: import (04.06.2004)
doporučená

 • Literaturu najdete v dokumentech k předmětu

Sylabus
Poslední úprava: import (09.06.2004)
 1. Úvod, úvod do studia, historie a myšlenkový fundament evropské integrace;
  1. Evropské instituce a organizace;
  2. Evropská společenství; Evropská unie
  3. Evropské právo, komunitární právo; unijní právo
 2. Struktura a orgány ES
  1. Právní subjektivita ES a EU
  2. Orgány a instituce
  3. Personál a finanční základy ES
 3. Evropské právo, právo Evropského společenství
  1. Pojem evropského práva
  2. Prameny(primární právo, sekundární právo)
  3. Poměr evropského práva k mezinárodnímu právu veřejnému a vnistrostátnímu právu
  4. Tvorba, platnost a účinnost evropského práva
  5. Uskutečňování práva, výklad a sankce
  6. Harmonizace práva
  7. Evropské soudnictví
  8. Evropské soukromé právo
 4. Úprava ekonomických základů společenství
  1. Hospodářská koncepce ES
  2. Měnová a hospodářská politika, měnová unie
  3. Společné, koordinované a sektorové politiky
  4. Daně a daňové právo
  5. Soutěž, státní podpory
 5. Společný trh
  1. Volný pohyb zboží a služeb
  2. Volný pohyb osob
  3. Pohyb kapitálu a platební styk
  4. Úprava práv jednotlivce, Evropa občanů, sociální politika
 6. Vnější vztahy, Evropská dohoda
  1. Druhy vnějších vztahů a jejich právní úprava
  2. Obsah a instituce Evropské dohody
  3. Sbližování práva
 7. Evropská unie
  1. Druhý pilíř
  2. Třetí pilíř