PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pracovní právo II - HP0642
Anglický název: Labour Law II
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0017
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Třída: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Pracovní právo a sociální zabezpečení
Korekvizity : HP0641
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP1152, HP0020
Je prerekvizitou pro: HV1460, HP4226
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 200922_Distanční výuka_2020-2021.docx Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Anotace
Obor práva, při jehož výuce je věnována pozornost těmto oblastem - individuální pracovní právo, kolektivní
pracovní právo a vybrané aspekty z oblasti právní úpravy zaměstnanosti.
Poslední úprava: Morávek Jakub, doc. JUDr., Ph.D. (04.01.2021)
Metody výuky

Výuka předmětu Pracovní právo II - HP0642 je v akademickém roce 2022/2023 zajišťována prostřednictvím předmětu Pracovní právo II -  HPOP0017.

 

 

Informace katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení k metodám výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022

 

Přednášky z předmětů společného základu Pracovní právo II. a Právo sociálního zabezpečení II.

 

Níže uvedené u jednotlivých vyučujících platí pro jimi vedené přednášky v obou jmenovaných předmětech.

 

Prof. Pichrt – přednáška bude předtočena. Bude dostupná prostřednictvím moodlu v záložce určené pro přednášky v daném akademickém roce nejpozději v den a v hodinu, kdy by měla proběhnout přednáška podle rozvrhu.

 

Prof. Koldinskápřednáška bude předtočena. Bude dostupná prostřednictvím moodlu v záložce určené pro přednášky v daném akademickém roce nejpozději v den a v hodinu, kdy by měla proběhnout přednáška podle rozvrhu.

 

Prof. Štangovápřednáška bude předtočena. Bude dostupná prostřednictvím moodlu v záložce určené pro přednášky v daném akademickém roce nejpozději v den a v hodinu, kdy by měla proběhnout přednáška podle rozvrhu.

 

Prof. Hůrka - Přednáška se uskuteční v přednáškové místnosti v době dle rozvrhu v IS. Přednáška bude současně živě přenášena prostřednictvím internetu (odkaz bude umístěn v moodlu v záložce pro přednášku). Přednáška bude zaznamenána a posléze dostupná prostřednictvím moodlu. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a přednáška v přednáškové místnosti za účasti studentů nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude předtočena a k dispozici prostřednictvím příslušné záložky pro přednášky v moodlu; o této skutečnosti budou studenti případně vyrozuměni e-mailem.

 

Doc. Štefko - přednáška bude předtočena. Bude dostupná prostřednictvím moodlu v záložce určené pro přednášky v daném akademickém roce nejpozději v den a v hodinu, kdy by měla proběhnout přednáška podle rozvrhu.

 

Doc. Morávek - přednáška bude předtočena. Bude dostupná prostřednictvím moodlu v záložce určené pro přednášky v daném akademickém roce nejpozději v den a v hodinu, kdy by měla proběhnout přednáška podle rozvrhu.

 

Dr. Langpřednáška bude předtočena. Bude dostupná prostřednictvím moodlu v záložce určené pro přednášky v daném akademickém roce nejpozději v den a v hodinu, kdy by měla proběhnout přednáška podle rozvrhu.

 

Dr. Tomšej - přednáška bude předtočena. Bude dostupná prostřednictvím moodlu v záložce určené pro přednášky v daném akademickém roce nejpozději v den a v hodinu, kdy by měla proběhnout přednáška podle rozvrhu.

 

 

 

 

Semináře z předmětů společného základu, povinně volitelné a volitelné předměty

 

Níže uvedené u jednotlivých vyučujících platí vždy pro všechny jimi vedené semináře, příp. volitelné nebo povinně volitelné předměty.

 

Prof. Pichrt - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Prof. Koldinská - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím Zoom a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Prof. Štangová - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Prof. Hůrka - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny e-mailem.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Doc. Vysokajová - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Doc. Štefko - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím Zoom a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Doc. Morávek - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Dr. Lang - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Dr. Tomšej - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím Zoom a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Dr. Munková - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Mgr. Řehořová - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Mgr. Štěpánková - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny e-mailem.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Mgr. Kopecký - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny v MS Teams v kombinaci s e-mailem.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

 

Mgr. Stonjek - výuka bude zajišťována v seminárních místech dle informací v IS. Dojde-li v průběhu semestru ke změně protiepidemických předpisů a prezenční výuka nebude možná, příp. nebude-li možné jí konat uvedeným způsobem z technických důvodů, bude výuka vedena prostřednictvím MS Teams a materiály budou studentům zpřístupněny v moodlu.  Podrobnosti v takovém případě sdělí studentům vyučující e-mailem.

Poslední úprava: Havránková Vladislava, Mgr. (24.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen ústní zkouškou - obě otázky (po jedné z čáti A i B) se losují. 

 

Zkušební otázky z předmětu Pracovní právo

 

Pracovní právo II. - část A

 

1)     Pojem, vymezení a předmět úpravy pracovního práva

                - pojem pracovního práva

                - členění vztahů, které pracovní právo reguluje

                - závislá práce

                - vymezení specifik jednotlivých oblastí pracovního práva

 

2)     Postavení pracovního práva v systému práva

                - vývoj pracovního práva a jeho postavení k ostatním právním odvětvím v historické perspektivě

- vztah pracovního práva k ostatním právním odvětvím na našem území po roce 1918

- postavení pracovního práva v současném systému práva (specifika pracovního práva) 

                 

3)     Vztah pracovního a občanského práva

                - historické etapy vývoje vztahu pracovního a občanského práva

                - aktuální vztah občanského a pracovního práva

                - použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy

 

4)     Mezinárodní prvek v pracovním právu

                - možné mezinárodní prvky při výkonu závislé práce                

- výkon závislé práce v cizině a rozhodné právo

                - postavení zaměstnance, který není státním příslušníkem České republiky

 

5)     Evropské pracovní právo

                - prameny práva Rady Evropy (příklady úmluv a jejich uplatnění)

                - prameny práva EU (primární a sekundární právo – jeho uplatnění)

                - judikatura evropských soudů

 

6)     Prameny pracovního práva

                - vymezení pojmu pramen práva

                - vymezení jednotlivých pramenů pracovního práva

                - specifika pramenů pracovního práva ve srovnání s jinými právními obory

 

7)     Vznik a vývoj pracovního práva

                - historické vývojové etapy

                - vývoj pracovněprávní legislativy od roku 1918

                - současné trendy v pracovním právu

 

8)     Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam

                - pojem právní princip/zásada

                - význam právních principů

- vymezení základních zásad pracovněprávních vztahů

                - význam základních zásad mj. v kontextu subsidiárního použití občanského zákoníku

 

9)     Ochranná funkce pracovního práva a její projevy v právní úpravě 

                - vymezení základních funkcí pracovního práva

                - pojem ochranné zákonodárství

- konkrétní příklady právních institutů, ve kterých se projevuje ochranná funkce pracovního práva

 

10) Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu

                - vymezení pojmu rovné zacházení a zákaz diskriminace

                - prameny právní úpravy

                - příklady zakázaných jednání v jednotlivých fázích pracovního poměru a jejich důsledky

                - právní nástroje ochrany

 

11) Pracovněprávní vztahy a jejich prvky

                - vymezení pracovněprávních vztahů

                - třídění pracovněprávních vztahů

                - charakteristika jednotlivých prvků pracovněprávních vztahů s důrazem na základní pracovněprávní vztahy

                 

                  

12) Právní skutečnosti v pracovním právu

                - pojem pracovněprávních skutečností 

                - dělení pracovněprávních skutečností

                - náležitosti pracovněprávního jednání

 

13) Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu

                - vymezení pojmů doba a lhůta a jejich třídění

                - pravidla počítání času v pracovněprávních vztazích

                - konkrétní příklady dob a lhůt

 

14) Vady právních jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích

                - pojmové vymezení vad právního jednání

                - označení možných vad právního jednání spolu s uvedením důsledků vady

                - specifika pracovněprávní úpravy

 

15) Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení 

                - vymezení subjektů pracovněprávních vztahů s důrazem na  zaměstnance a zaměstnavatele

                - způsobilost být účastníkem individuálních pracovněprávních vztahů

                - jednání a zastoupení účastníků individuálních pracovněprávních vztahů

 

16) Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů

                - vymezení jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů

                - ustavení jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů a jejich vzájemné vztahy

                - působnost jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů

 

17) Závislá práce a nelegální práce

                - vymezení pojmu závislá práce (znaky a důsledky závislé práce, včetně vývoje právní úpravy)

                - vymezení pojmů nelegální práce (druhy nelegální práce)

                - důsledky spojené s výkonem nelegální práce, včetně vývoje právní úpravy

 

18) Pojem a druhy pracovního poměru

                - pracovní poměr jako závazkový právní vztah – vymezení pojmu

- vývojové koncepce pracovního poměru

                - druhy pracovního poměru zejména z hlediska rozsahu úvazku, doby trvání pracovního poměru

 

19) Vznik pracovního poměru

                - pravidla výběru uchazeče o zaměstnání (ochrana osobních údajů, zákaz diskriminace)

                - způsoby vzniku pracovního poměru

- vyjednávání o pracovní smlouvě

- povinnosti stran před vznikem pracovního poměru

 

20) Změna pracovního poměru

                - prvky pracovního poměru

                - změna subjektu pracovního poměru

                - změna obsahu pracovního poměru

 

21) Dočasné přidělení

                - dočasné přidělení jako změna obsahu pracovního poměru (zejména subjekty, podmínky, rozsah) - odlišnosti od dočasného přidělení v rámci agenturního zaměstnávání

 

22) Skončení pracovního poměru

                - způsoby skončení pracovního poměru

                - vztah pracovněprávní úpravy k občanskoprávní úpravě

                - důsledky skončení pracovního poměru (např. možný nárok na odstupné, potvrzení o zaměstnání, posudek o pracovní činnosti)

 

23) Závazkové právní vztahy v pracovněprávních vztazích

                - jednotlivé typy závazkových právních vztahů v pracovněprávních vztazích

                - vznik závazkových právních vztahů

- prvky, zejména obsah právních vztahů

- omezení aplikace občanského zákoníku na závazkové pracovněprávní vztahy

 

24) Zajištění a utvrzení dluhů z pracovněprávních vztahů

                - vymezení pojmu zajištění a utvrzení dluhů

                - jednotlivé nástroje zajištění a utvrzení dluhů a jejich pojmové vymezení

                - nástroje zajištění a utvrzení, které lze využít v pracovněprávních vztazích

 

25) Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

                - vymezení základního pracovního závazku

                - vymezení dalších základních povinností zaměstnance

                - vymezení dalších základních povinností zaměstnavatele

 

26) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

                - vymezení pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci

                - systematika a vztahy právních předpisů a jiných pramenů práva v oblasti BOZP

                - práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a zástupců zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

27) Flexibilní formy výkonu práce

                - vymezení pojmu flexibilní formy výkonu závislé práce

                - flexibilní formy výkonu práce z hlediska platné a účinné právní úpravy

                - flexibilní formy výkonu práce – další možné teoretické konstrukty

 

28) Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí

                - pojem vysílání zaměstnanců

                - právní úprava regulující vysílání

                - formy vysílání

                - důsledky vysílání ve vztahu k právům a povinnostem zaměstnance a zaměstnavatele

 

29) Osobnostní práva zaměstnance a jejich ochrana v pracovněprávních vztazích

                - instituty ochrany osobnostních práv zaměstnanců

                - soukromoprávní prostředky ochrany osobnostních práv

                - veřejnoprávní prostředky ochrany osobnostních práv

 

30) Doručování písemnosti v pracovněprávních vztazích

                - doručování zaměstnanci a zaměstnavateli

                - doručení do vlastních rukou

                - důsledky nesprávného doručení

 

31) Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů

                - vymezení pojmu

                - účel právní úpravy

                - práva a povinnosti zaměstnance, zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců

 

32) Další právní vztahy účasti na práci

                - vymezení pojmu

                - modelové vztahy zákoníku práce a dalších právních předpisů

- použití zákoníku práce na další vztahy účasti na práci

                - vymezení konkrétních případů

 

33) Pojetí odpovědnosti v pracovním právu

                - vymezení pojmu

                - možné teoretické konstrukce

                - základní charakteristika odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele

 

34) Základní rozdíly v postavení zaměstnanců ve mzdové a platové sféře

                - vymezení pojmu plat a mzda

                - rozdíly v postavení zaměstnanců v platové a mzdové sféře v jednotlivých fázích pracovního poměru či v některých pracovněprávních institutech

 

35) Agenturní zaměstnávání

                - vymezení pojmu (právní základ, subjekty a obsah smluvních vztahů)

                - agentura práce, její ustavení, základní práva a povinnosti

                - zákonná omezení zprostředkování zaměstnání agenturou práce

 

36) Formy kolektivních pracovněprávních vztahů, kolektivní práva zaměstnanců

                - historický vývoj

                - ústavněprávní aspekty

                - jednotlivé formy kolektivních pracovněprávních vztahů

                - vymezení jednotlivých kolektivních práv zaměstnanců a možný způsob jejich výkonu

 

37) Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích

                - vymezení jednotlivých zástupců zaměstnanců

                - ustavení jednotlivých zástupců zaměstnanců

                - vztahy zástupců zaměstnanců

                - práva a povinnosti jednotlivých zástupců zaměstnanců

 

38) Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog

                - vymezení pojmu sociální dialog

                - vymezení postavení odborů a možnosti vytváření jejich hierarchických struktur , včetně jejich práv a povinností

                - vymezení postavení zaměstnavatelů a možnosti vytváření jejich hierarchických struktur , včetně jejich práv a povinností

 

39) Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání

                - pojem informování a projednání

                - rada zaměstnanců a její ustanovení

                - zástupce pro BOZP a jeho ustanovení

                - úloha rady zaměstnanců a zástupce pro BOZP v informování a projednání – práva a povinnosti

 

40) Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

                - vymezení druhů kontroly

- vnitřní kontrola – oprávněné subjekty a jejich oprávnění, průběh kontroly a možné důsledky

- vnější kontrola – oprávněné subjekty a jejich oprávnění, průběh kontroly a možné důsledky

               

 

Pracovní právo II. - část B

 

1)     Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru, výběr uchazečů o zaměstnání

                - informační povinnost

                - povinnosti na úseku ochrany osobních údajů

                - rovné zacházení a zákaz diskriminace

                - další aspekty – pracovně-lékařské služby, kontraktační proces

 

2)     Pracovní smlouva a její náležitosti

                - podstatné náležitostí

                - pravidelné a nahodilé náležitosti

                - důsledky spojené s nedostatky náležitostí

 

3)     Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se)  pracovního místa vedoucího zaměstnance

                - jmenování jako právní jednání

                - pracovní místa obsazovaná jmenováním

                - pracovní místa, z nichž lze zaměstnance odvolat a důsledky odvolání

 

4)     Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání)

                - zákonná pravidla pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou

                - pracovní poměr na dobu určitou ve specifických situacích

                - důsledky protiprávního sjednání pracovního poměru na dobu určitou

               

5)     Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době)

                - sjednání zkušební doby

                - zákonné limity pro sjednání zkušební doby

                - zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

6)     Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu)

                - možnosti výdělečné činnosti zaměstnance v době trvání základního pracovněprávního vztahu

                - možná omezení výdělečné činnosti po skončení základního pracovněprávního vztahu

                - možné důsledky porušení zákazu další výdělečné činnosti

 

7)     Převedení na jinou práci

                - vymezení pojmu

                - povinné převedení na jinou práci

                - další případy převedení na jinou práci

                - povinnosti a opatření související s převedením na jinou práci

 

8)     Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení

                - vymezení pojmů

                - cestovní náhrady, včetně vyúčtování pracovní cesty

                - omezení zaměstnavatele ve vztahu k některým skupinám zaměstnanců

 

9)     Rozvázání pracovního poměru výpovědí

                - podmínky rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance

                - podmínky a omezení rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele

                - důsledky nedodržení zákonných podmínek

               

10) Dohoda o rozvázání pracovního poměru

                - náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru

                - důsledky nedodržení zákonných náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru

 

11) Okamžité zrušení pracovního poměru

                - podmínky rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany zaměstnance

                - podmínky rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele

                - důsledky nedodržení zákonných podmínek

 

12) Omezení při rozvazování pracovního poměru

                - omezení při rozvázání pracovního poměru na straně zaměstnance

                - omezení při rozvázání pracovního poměru na straně zaměstnance

 

 

13) Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - povinnosti zaměstnavatele

                - důsledky nedodržení zákonných podmínek

 

 

 

14) Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru

                - peněžitá plnění poskytovaná při skončení pracovního poměru a jejich účel

                - nepeněžitá plnění poskytovaná při skončení pracovního poměru a jejich účel

 

 

15) Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky

                - neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance, jeho následky a možnosti obrany

                - neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jeho následky a možnosti obrany

                - rozdílné důsledky neplatného a zdánlivého rozvázání pracovního poměru

               

 

16) Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti 

                - pojmové vymezení

                - práva a povinnosti vedoucího zaměstnance

                - odchylky od základního zákonného režimu

 

 

17) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - podstatné náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměru

- právní úprava navazující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměru (zejména odvody do pojistných systémů a související aspekty)

 

 

18) Délka pracovní doby a její rozvržení

                - pojmové vymezení

                - zákonné (týdenní a denní) limity pracovní doby       

- jednotlivé způsoby rozvržení pracovní doby

 

 

19) Konto pracovní doby

                - pojmové vymezení a účel institut

                - zákonné podmínky uplatnění konta pracovní doby

                - pravidla rozvržení pracovní doby prostřednictvím konta pracovní doby

 

20) Doba odpočinku a její druhy

                - pojmové vymezení a účel institut

                - jednotlivé doby odpočinku a související pravidla

 

21) Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost

                - pojmové vymezení jednotlivých institutů

                - zákonná pravidla pro výkon přesčasové práce, včetně souvisejících aspektů (například odměna)

                - zákonná pravidla pro výkon noční práce, včetně souvisejících aspektů (například odměna)

                - zákonná pravidla pro držení pracovní pohotovosti a výkon práce v době pracovní pohotovosti

 

22) Práva a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP

                - vymezení pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci a účel právní regulace

- povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a zvláštních právních předpisů (včetně například pracovně-lékařských služeb, kvalifikace rizikovosti prací atd.)

 

23) Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se zdravotním postižením

- zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých (například zakázané práce, přesčasová práce, noční práce, rozvržení pracovní doby)

- pracovní podmínky a podpora zaměstnávání osoby se zdravotním postižením.

 

24) Odměňování závislé práce

                - pojmové vymezení - mzda, plat a odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

                - základní principy odměňování

                - určení a stanoví výše mzdy, platu a odměn z dohod

 

25) Důležité osobní překážky v práci

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky

 

 

26) Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky

 

 

27) Překážky v práci na straně zaměstnavatele

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky

 

28) Dovolená

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a výměra dovolené , dodatková dovolená – podmínky vzniku nároku a pravidla čerpání dovolené

 

 

29) Péče o zaměstnance

                - pojmové vymezení a účel institutu

                - zejména pracovní podmínky zaměstnanců, stavování zaměstnanců, fond sociálních a kulturních potřeb

 

 

30) Prohlubování a zvyšování kvalifikace

                - pojmové vymezení a účel institut

                - kvalifikační dohoda a související aspekty

 

31) Odpovědnost zaměstnance za škodu

                - pojmové vymezení, včetně podmínek založení odpovědnosti zaměstnance

                - jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu

 

32) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

                - pojmové vymezení, včetně podmínek založení odpovědnosti zaměstnavatele

                - jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

 

33) Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání

                - pojmové vymezení

                - jednotlivé druhy náhrad při pracovním úrazu a nemoci z povolání a způsob jejich úhrady

 

34) Práce konaná zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele („home working“)

                - pojmové vymezení

                - zákonné odchylky od obecného režimu pracovního poměru

 

35) Přístup k nadnárodním informacím

                - pojmové vymezení a účel institutu

- formy realizace práva zaměstnanců na přístup k nadnárodním informacím a projednání

                - Evropská rada zaměstnanců – její ustanovení a fungování

 

36) Kolektivní smlouvy

                - pojmové vymezení

                - druhy kolektivních smluv

- náležitosti a možný obsah kolektivních smluv

 

37) Kolektivní smlouva vyššího stupně a její extenze

                - pojmové vymezení

                - podmínky pro extenzi kolektivní smlouvy vyššího stupně

 

38) Kolektivní spory

                - pojmové vymezení

                - procesní způsob řešení kolektivních sporů

 

 

39) Právo na stávku, výluka

                - pojmové vymezení a účel institut

                - zákonné podmínky vyhlášení stávky a výluky

 

40) Odborová organizace

                - pojmové vymezení a úloha odborových organizací

                - založení, vznik a působnost odborové organizace

 

 

 


Otázky k předmětu Pracovní právo k 2. části SZZ, obecná část

 

 1. Pojem, vymezení, obsah pracovního práva a postavení pracovního práva v právu soukromém

-       pojem, vymezení a obsah pracovního práva

-       historický vývoj postavení pracovního práva v právu soukromém

-       současné postavení pracovního práva v právu soukromém

 

 1. Mezinárodní a unijní prameny pracovního práva

-       pojem pramenů práva

-       mezinárodní prameny pracovního práva

-       unijní prameny pracovního práva

 

 1. Vymezení závislé práce; nelegální práce a její právní důsledky

-       pojmové vymezení závislé práce (znaky závislé práce)

-       pojmové vymezení nelegální práce

-       možné právní důsledky nelegální práce, včetně veřejnoprávního postihu

 

 1. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam

-       pojem a význam obecných zásad právních

-       základní zásady pracovněprávních vztahů

-       význam základních zásad pracovněprávních vztahů

 

 1. Právní vztahy a skutečnosti v pracovním právu

-       pojmové vymezení právního vztahu a právních skutečností

-       pracovněprávní skutečnosti, jejich náležitosti a důsledky

 

 1. Právní jednání v pracovněprávních vztazích

-       pojmové vymezení pracovněprávního jednání

-       náležitosti pracovněprávního jednání

-       vady pracovněprávního jednání a jejich možné důsledky

 

 1. Soudobé tendence tvorby a aplikace pracovního práva (liberalizace, koncept flexicurity  aj.)

-       charakteristika soudobých tendencí tvorby a aplikace pracovního práva – obecné vymezení

-       aktuálně navrhovaná právní úprava

-       aktuální judikaturní otázky

 

 1. Autonomie vůle a ochranná funkce pracovního práva

-       pojmové vymezení základních funkcí pracovního práva a pracovněprávní úpravy

-       konkrétní příklady projevů jednotlivých funkcí

 

 1. Atypické pracovněprávní vztahy (prekérní, doplňkové, dočasné aj.)

-       pojmové vymezení atypických pracovněprávních vztahů

-       příklady pracovněprávních institutů upravujících atypické pracovněprávní vztahy

 

 1. Skončení pracovního poměru

-       pojmové vymezení skončení pracovního poměru

-       jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru

-       důsledky neplatného skončení pracovního poměru

 

 1. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře

-       základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

-       rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře

 

 1. Práva a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-       pojmové vymezení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, smysl a účel institutu

-       práva a povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-       práva a povinnosti zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-       práva a povinnosti zástupců zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

 1. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu

-       pojmové vymezení právní odpovědnosti

-       odpovědnost zaměstnance

-       odpovědnost zaměstnavatele

 

 1. Zastupování zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích

-       úloha zástupců zaměstnanců a jejich postavení

-       jednotliví zástupci zaměstnanců, jejich ustavení a jednání

 

 

 1. Úloha národního i nadnárodního sociálního dialogu v pracovním právu (vliv na utváření právního rámce i realizaci pracovněprávních vztahů)

-       pojmové vymezení národního a nadnárodního sociálního dialogu

-       úloha národního a nadnárodního sociálního dialogu

 

 1. Státní služba

-       pojmové vymezení a cíle státní služby

-       rozdílné postavení státního zaměstnance a obsah služebního poměru ve srovnání s obecnou právní úpravou pracovního poměru

 

Otázky k předmětu Pracovní právo k 2. části SZZ, zvláštní část

 

 1. Vznik základních pracovněprávních vztahů

-       základní povinnosti stran před vznikem základního pracovněprávního vztahu

-       jednotlivé způsoby vzniku základních pracovněprávních vztahů, včetně náležitostí právních jednání

 

 1. Změny pracovního poměru (včetně přechodu práva a povinností v pracovněprávních vztazích)

-       pojmové vymezení pracovního poměru

-       změny v jednotlivých prvcích – jejich předpoklady a důsledky, včetně zákonných omezení

 

 1. Jednostranné způsoby skončení pracovního poměru a jejich omezení

-       jednostranné způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance – předpoklady a podmínky

-       jednostranné způsoby skončení pracovního poměru ze stran zaměstnavatele – předpoklady a podmínky

 

 1. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky

-       pojmové vymezení

-       neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance a jeho následky

-       neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a jeho následky

 

 1. Pracovní doba a doba odpočinku (včetně dovolené)

-       pojmové vymezení pracovní doby a doby odpočinku

-       pracovní doba, včetně způsobů rozvržení

-       doba odpočinku, včetně dovolené a jejího nařizování

 

 1. Zvláštní pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců

-       smyslu a účel institutu

-       vymezení jednotlivých skupin zaměstnanců se zvláštními pracovními podmínkami

-       konkrétní příklady zvláštních pracovních podmínek

 

 1. Odměňování v pracovněprávních vztazích

-       pojmové vymezení odměny za práci, včetně její funkce

-       základní zásady odměňování a jejich zakotvení v právní úpravě

-       mzda, plat, odměna z dohod o pracích konaných mimopracovní poměr

 

 1. Odpovědnost zaměstnance

-       odpovědnost jako právní pojem a odpovědnost v pracovním právu

-       odpovědnost zaměstnance – předpoklady a důsledky

-       typy pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance

 

 1. Odpovědnost zaměstnavatele

-       odpovědnost jako právní pojem a odpovědnost v pracovním právu

-       odpovědnost zaměstnavatele – předpoklady a důsledky

-       typy pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele

 

 1. Překážky výkonu práce a jejich následky

-       pojmové vymezení překážek v práci, včetně smyslu a účelu institutu

-       překážky v práci na straně zaměstnance

-       překážky v práci na straně zaměstnavatele

 

 1. Strany kolektivních pracovněprávních vztahů, jejich práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích

-       vymezení stran kolektivních pracovněprávních vztahů – jejich ustavení, působnost a jednání

-       práva a povinnosti stran kolektivních pracovněprávních vztahů v pracovněprávních vztazích

 

 1. Realizace práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

-       pojmové vymezení práva zaměstnanců na informace a projednání

-       způsob výkonu práv a osoby oprávněné k výkonu práv

-       předmět práva a informace a projednání

 

 1. Kolektivní smlouvy a jejich význam v pracovním právu

-       pojmové vymezení kolektivní smlouvy

-       typy kolektivních smluv

-       význam kolektivních smluv

 

 1. Kolektivní spory, včetně realizace práva na stávku

-       kolektivní spory – pojmové vymezení

-       procesní aspekty kolektivních sporů

-       stávka a výluka

 

 1. Veřejná kontrola dodržování povinností v pracovněprávních vztazích

-       rozlišení vnitřní a vnější kontroly, smysl a účel veřejnoprávní kontroly

-       orgány oprávněné ke kontrole

-       průběh a možné důsledky kontroly

 

 1. Zprostředkování zaměstnání agenturou práce

-       zprostředkování zaměstnání – pojmové vymezení

-       agentura práce jako zaměstnavatel a právnická osoba – podmínky výkonu činnosti

-       zprostředkování zaměstnání agenturou práce

 

 

 

 

Poslední úprava: Morávek Jakub, doc. JUDr., Ph.D. (04.01.2021)
Sylabus -

Obor pracovního práva lze spolu s oborem práva sociálního zabezpečení podřadit pod širší pojem, jímž je tzv. sociální právo.

Pracovní právo lze dělit z různých hledisek. Již tradiční je dělení na tzv. individuální pracovní právo (soubor právních norem upravujících vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu závislé práce) a kolektivní pracovní právo (soubor právních norem upravujících vztahy mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelem, resp. zástupci zaměstnavatelů).

Historicky první a současně asi nejdůležitější oblastí, která tvoří pracovní právo, je individuální pracovní právo. Individuální pracovní právo bývá zpravidla chápáno jako soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické osoby (zaměstnance) užívá za odměnu jiný subjekt - zaměstnavatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba. Jedná se tedy o vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Těžiště úpravy individuálního práva je obsaženo v zákoníku práce.

Druhou oblastí pracovního práva (která se v řadě případů prolíná s individuálním pracovním právem a doplňuje ho) je kolektivní pracovní právo. Kolektivní pracovněprávní vztahy zahrnují právní vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců (v ČR jsou jimi především odborové organizace) a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími. Součástí kolektivního pracovního práva je však též soubor norem, které jsou výsledkem smluvněprávních jednání uvedených subjektů kolektivních právních vztahů (především normativní část kolektivních smluv). Kolektivní pracovněprávní vztahy jsou právně upraveny jednak přímo v zákoníku práce, který upravuje především jejich hmotněprávní stránku a jednak v zákoně o kolektivním vyjednávání, který upravuje především procesněprávní stránku těchto vztahů a současně stanoví subsidiární použití zákoníku práce.

Vedle toho bývá pod předmět pracovního práva podřazována i právní úprava zaměstnanosti, jíž rozumíme soubor právních norem regulující vztahy, které vznikají při realizaci práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací a souvisejícím hmotném zabezpečení podle čl. 26 LZPS. Právní úprava zaměstnanosti, je charakteristická, oproti právní úpravě shora zmíněných oblastí, primárně veřejnoprávní metodou úpravy, s tím že i právní vztahy, které reguluje, mají převážně veřejnoprávní charakter. Lze ji tudíž v rámci pojmu sociálního práva vnímat co do podstaty spíše blíže právu sociálního zabezpečení. Z tohoto důvodu je v rámci výuky předmětu pracovního práva věnována pozornost pouze vybraným aspektům z oblasti zaměstnanosti, které mají úzkou vazbu primárně na předmět právní úpravy individuálního pracovního práva (zejména agenturní zaměstnávání, zaměstnávání cizinců, zaměstnávání osob se zdravotním postižením atp.).

Pracovní právo historicky vzniklo zejména z důvodu potřeby chránit slabší stranu pracovního vztahu, tj. zaměstnance. I v současné době je možno považovat ochrannou funkci za nejdůležitější a převažující funkci pracovního práva. Na druhou stranu nelze tuto funkci rozhodně považovat za jedinou. Vedle ochranné funkce hraje nezanedbatelnou i organizační funkce pracovního práva. Pracovní právo vytváří rámec a podmínky, za nichž se uskutečňuje pracovní proces, vymezuje míru práce, odměny za práci a stanoví pravidla pro fungování trhu práce. Poskytuje rovněž zaměstnavatelům nástroje pro řízení podniku a jednotlivých zaměstnanců a jejich kolektivů. Dále vytváří podmínky i pro účast zaměstnanců a jejich organizací a orgánů na řízení podniků.
 

 

 

 

Obsahové a personální rozvržení přednášek z pracovního práva

Zimní semestr – školní rok 2021/2022

Přednášky se konají ve středu, v místnosti č. 300 od 12:00 hod.

Začátek přednášek v týdnu od 4.10.2021

 

                                                                                                             

1)       6.10.2021     Odpovědnost zaměstnance za škodu                                                             doc. Morávek

 

2)       13.10.2021   Odpovědnost zaměstnavatele za škodu                                                        doc. Morávek

 

3)       20.10.2021   Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr

                                                                                                                                             prof. Hůrka

4)       27.10.2021   Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace                                      prof. Štangová

 

5)       3.11.2021     Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých; péče o zaměstnance   prof. Štangová    

 

 

6)       10.11.2021      Výkon závislé práce ve služebních vztazích                                               Dr. Tomšej

                               

7)       24.11.2021      Koncepce kolektivního pracovního práva                                                   prof. Pichrt 

                                a jeho prameny                                                                                                 

                                                                                                                                                                                            

8)    1.12.2021         Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy,                                           prof. Pichrt

                              řešení kolektivních pracovních sporů                                                           

 

9)    8.12.2021         Informování a projednání v pracovněprávních vztazích;                         

                              zástupci zaměstnanců a evropská rada zaměstnanců                                 prof. Pichrt

               

10)  15.12.2021    Agenturní zaměstnávání a činnost agentur práce při

                           zprostředkování zaměstnání; ochrana „dětské práce“                               prof. Pichrt

 

11) 22.12.2021    Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí;

                          vysílání zaměstnanců                                                                             doc. Štefko

                               

12)   5.1.2022      Kontrolní činnost                                                                                    doc. Štefko

 

               


 

 

 

 

 

 

Obsahové rozvržení seminářů z pracovního práva

zimní semestr – 2021/2022

začátek seminární výuky v týdnu od 11. 10. 2021

 

                                                          

 

 1. Mzda a plat
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 3. Odpovědnost zaměstnance za škodu
 4. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu                   
 5. Doplňkové pracovněprávní vztahy
 6. Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých; péče o zaměstnance
 7. Řešení individuálních pracovních sporů
 8. Koncepce kolektivního pracovního práva a jeho prameny
 9. Kolektivní smlouvy, řešení kolektivních pracovních sporů
 10. Zástupci zaměstnanců a jejich úlohy; právo na informace a projednání 
 11. Agenturní zaměstnávání, ochrana „dětské práce“

 

Poznámka:

 

Vyučující mohou individuálně upravovat program seminářů, které vedou.

 

Poslední úprava: Havránková Vladislava, Mgr. (21.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.

Poslední úprava: Morávek Jakub, doc. JUDr., Ph.D. (04.01.2021)
Studijní opory

Studijní literatura:

Bělina, M., Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2017
Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 5. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019
Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015

Právní předpisy:

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů,
Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .., ve zn. p. p.
Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p.
Nař. vl. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč. mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí .., ve zn. p. p.
Zák. č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zák.), ve zn. p. p.
Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Poslední úprava: Pichrt Jan, prof. JUDr., Ph.D. (20.02.2020)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa21.02.2024Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D. 
Středa28.02.2024Odpovědnost zaměstnance za škodu.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Středa06.03.2024Odpovědnost zaměstnavatele za škodu.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Středa13.03.2024Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace. Zvláštní pacovní odmínky žen a mladistvých; péče o zaměstnance.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Středa20.03.2024Výkon závislé práce ve služebních vztazích.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Středa27.03.2024Koncepce kolektivního pracovního práva a jeho prameny.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Středa03.04.2024Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, řešení kolektivních pracovních sporů.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Středa10.04.2024Informování a projednání v pracovněprávních vztazích; zástupci zaměstnanců a evropská rada zaměstnanců.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Středa17.04.2024Agenturní zaměstnávání a činnost agentur práce při zprostředkování zaměstnání; ochrana "dětské práce".prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Středa24.04.2024Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí; vysílání zaměstnanců. Kontrolní činnost.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK