PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA - HP0051
Anglický název: Taxation Systems in Selected EU Countries and the USA
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 5
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Prerekvizity : HP0292, HP0851, HP0852
Ve slož. prerekvizitě: HM1701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SPACKOVA (16.10.2006)
<HTML>
Předmět pojednává metodou právní komparace o vybraných daňových soustavách nejdůležitějších Evropské unie a USA. Akcent je položen na nejdůležitější přímou daň, daň z příjmů a z nepřímých daní na daň z přidané hodnoty. Dále se v předmětu pojednává o Dohodách o zamezení dvojího zdanění. Závěry jsou aplikovány na daňovou soustavu ČR.
Literatura
Poslední úprava: SPACKOVA (16.10.2006)
Povinná:
  • Bakeš a kol.. Finanční právo. 4.vydání. C.H.Beck Praha. 2006.
Sylabus -
Poslední úprava: STUPKA (06.09.2005)

viz. anotace předmětu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK