PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodněprávní ochrana lidských práv - HOPV0194
Anglický název: International Protection of Human Rights
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo veřejné
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0004, HMOD0004
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty mezinárodněprávní ochrany lidských práv. Předmět se zaměřuje na obecné otázky konceptu lidských práv, podrobně rozebírá univerzální systém ochrany lidských práv, stručněji se dotýká systémů regionálních a v závěru věnuje pozornost několika aktuálním tématům práva lidských práv (lidská práva a nestátní aktéři, lidská práva v krizových situacích, výuka lidských práv).

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni orientovat se v hlavních mezinárodních systémech ochrany lidských práv.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Připuštění ke zkoušce je podmíněno účastí na přednáškách (maximální možný počet absencí je tři za semestr).  

2. U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné zdroje. 

 

3. Zkušební okruhy: 

1. Lidská práva a právo lidských práv (historie, typologie, lidské povinnosti). 

2. Univerzální systém ochrany lidských práv – instrumenty.  

3. Univerzální systém ochrany lidských práv – orgány.  

4. Univerzální systém ochrany lidských práv – nástroje.  

5. Regionální systémy – Evropa. Systémy Rady Evropy, Evropské unie, KBSE/OBSE. 

6. Regionální systémy – Amerika a Afrika.  

7. Implementace lidských práv na národní úrovni.  

8. Univerzalita lidských práv.  

9. Lidská práva a nestátní aktéři.  

10. Lidská práva v krizových situacích.  

11. Výuka lidských práv 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

V rámci předmětu je pozornost věnována těmto tématům: 

- Lidská práva a právo lidských práv. Historický vývoj ochrany lidských práv. Typologie lidských práv. Lidská práva a lidské povinnosti. 

- Univerzální systém ochrany lidských práv – instrumenty. Charta OSN, Listina lidských práv, jednotlivé smlouvy.   

- Univerzální systém ochrany lidských práv – orgány. Rada OSN pro lidská práva, smluvní výbory, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva. 

- Univerzální systém ochrany lidských práv – nástroje. Zprávy, stížnosti, univerzální periodický přezkum.   

- Regionální systémy – Evropa. Systémy Rady Evropy, Evropské unie, KBSE/OBSE. 

- Regionální systémy – Amerika. Organizace amerických států a Mezi-americká komise a soud pro lidská práva. Afrika. Africká unie a Africká komise a soud práv člověka a národů. 

- Implementace lidských práv na národní úrovni. Modely implementace. Rozdíly dle typu pramenů smlouvy. Role národních soudů. Vynucování rozhodnutí mezinárodních (kvazi)soudních orgánů. Implementace lidských práv v ČR. 

- Univerzalita lidských práv. Západní kulturní relativismus. Diskuse o asijských hodnotách. Lidská práva a islám. 

- Lidská práva a nestátní aktéři. Nadnárodní obchodní společnosti a lidská práva. Nevládní organizace a lidská práva. 

- Lidská práva v krizových situacích. Aplikace lidských práv za ozbrojených konfliktů. Institut derogace. Dilema lidská práva vs. bezpečnost. 

- Výuka lidských práv 

Studijní opory
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. (11.02.2023)

Základní literatura: 

Materiály uvedené v syllabu kursu

Ostatní literatura: 

1. Smekal, H., Lidská práva. Ideje, trendy, výzvy a nástrahy,  Brno: Masarykova univerzita, 2013 

2. Šturma. P., Mezinárodní kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2003. 

3. Bertrand G. Ramcharan, B. G., The Law, Policy and Politics of the UN Human Rights Council, Brill/Nijhoff, 2015.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK