PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Čtení sociologických textů - HOPV0139
Anglický název: Readings in Sociology
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem předmětu je společně číst vybrané základní sociologické texty, diskutovat o nich a vztahovat je k současnému dění ve světě práva i ve společnosti. V rámci kurzu se studenti seznámí se základními sociologickými formami uvažování, získají schopnost orientace v základních sociologických pojmech, konceptech a paradigmatech, které mají přímý vztah ke studiu práva. I když na texty i jednotlivé koncepty budeme nahlížet kriticky, ve výsledku by probrané texty měly fungovat jako praktické nástroje pro analýzu práva v kontextu současných celospolečenských debat.

Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (07.04.2019)
Sylabus

Předmět se zabývá následujícími tématy:

1. Úvodní seminář (text Jiřího Přibáně)

2. Zygmunt Bauman: Tekutá modernita

3. Max Weber: Politika jako povolání

4. Michel Foucault: Dohlížet a trestat

5. Jan Keller: Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti

6. Karel Marx: Kapitál či jiný text

7. Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust

8. Ortega y Gasset: Vzpoura davů

9. Leopold Pospíšil: Právní antropologie

10. Václav Havel: Moc bezmocných, Colin Crouch: Post Democracy

Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (07.04.2019)
Studijní opory

Základní seznam probíraných textů:

Zygmunt Bauman: Tekutá modernita 
Max Weber: Politika jako povolání
Michel Foucault: Dohlížet a trestat
Jan Keller: Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti
Karel Marx: Kapitál či jiný text
Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust
Ortega y Gasset: Vzpoura davů
Leopold Pospíšil: Právní antropologie
Václav Havel: Moc bezmocných, Colin Crouch: Post Democracy

Poslední úprava: Friedel Tomáš, Mgr., Ph.D. (25.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK