PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - Finanční právo a finanční věda - HD301
Anglický název: Doctoral seminar - Financial Law and Financial Science
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/10, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Anotace
Doktorandský seminář je předmětem realizovaným v každém doktorském studijním programu pod záštitou příslušného garanta, vyznačujícím se nicméně shodnými rysy. Jeho podstatou je představení a obhajoba rozpracovaného projektu disertační práce před auditoriem členů katedry, doktorandů a zájemců za účelem získání zpětné vazby a udržení povědomosti o zaměření činnosti doktorandů jednotlivých programů. Volně navazuje na předmět „Akademické psaní“.
Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.09.2023)
Literatura
Povinná:
  • ŠANDEROVÁ Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha. 2007. 212. 978-80-86429-40-3.
  • VOLOKH Eugene. Academic Legal Writing: Law Review Articles Student Notes,Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. 2010. 411. 978-1599417509.
  • WEBLEY Lisa. Legal Writing. 2. Londýn. 2009. 151. 978-0415491914.
  • ZBÍRAL Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha. 2009. 160. 978-80-7201-779-9.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.02.2022)
Sylabus

Ústní prezentace rozpracovaného projektu disertační práce obvykle během (druhé poloviny) letního semestru 1. roku studia nebo zimního semestru 2. roku studia.

V programu Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda je obvyklé, že doktorand má připravenu prezentaci, ve které představí cíle, metody, strukturu a předpokládaný obsah disertační práce. 

Na základě prezentace se povede odborná rozprava.

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen kolokviem na základě úspěšné prezentace rozpracovaného projektu disertační práce. 

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.09.2023)
Studijní opory

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha. 2007. 212. 978-80-86429-40-3.

VOLOKH Eugene. Academic Legal Writing: Law Review Articles Student Notes,Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. 2010. 411. 978-1599417509.        

WEBLEY Lisa. Legal Writing. 2. Londýn. 2009. 151. 978-0415491914.      

ZBÍRAL Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha. 2009. 160. 978-80-7201-779-9.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK