PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SDZ Finanční právo a finanční věda - HD202
Anglický název: SDE Financial Law and Financial Science
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Anotace
Anotace
Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (30.04.2018)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (30.04.2018)
Sylabus

Sylabus

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (30.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce nelze určit, neboť výuka v tomto předmětu neprobíhá.

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (30.04.2018)
Studijní opory

Studijní opory

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (30.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK