PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy didaktiky práva II - HD129
Anglický název: Basics of the Didactics of Law II
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 40/0, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Korekvizity : HD128
Anotace
Předmět navazuje na předcházející předmět Základy didaktiky práva I, v rámci kterého studující získali základní vhled do didaktiky práva: naučili se základním způsobem naplánovat, odvést i reflektovat svoji výuku. Ideálně si tedy studující zapisují Základy didaktiky práva I ještě předtím, než začnou učit; Základy didaktiky práva II pak v semestru/ročníku, kdy učit začínají, nebo později.

Předmět nabízí studujícím možnost dále zlepšovat své učitelské dovednosti, a to tím, že budou sami i s pomocí vyučujícího kurzu či svých kolegů reflektovat svoji výuku. Pokud si tento kurz zapíší, budou docházet na pravidelné skupinové konzultace s vyučujícím předmětu (cca 1× za měsíc/dva) a pozvou k sobě do hodiny vyučujícího předmětu či někoho dalšího z katedry právních dovedností. Dále si pak z následujících nástrojů zvolí alespoň tři, které jim budou dávat největší smysl, a sestaví z nich časový harmonogram, který může přesahovat jeden semestr:
1. Setkání nad konkrétními tématy (Jak pracovat s Moodlem? Jak poskytovat studujícím zpětnou vazbu? Použití simulačních aktivit při výuce? atd. – je třeba označit/navrhnout konkrétní témata).
2. Návštěva v hodině svého kolegy (může, ale nemusí být ze stejné katedry).
3. Pozvat k sobě do hodiny svého kolegu (může, ale nemusí být ze stejné katedry).
4. Pozvat k sobě do hodiny vyučujícího předmětu či někoho z katedry právních dovedností.
5. Příprava e-learningového kurzu ke svému semináři.
6. Vedení učitelského deníku (zápisy se mohou týkat všech didakticky relevantních zkušeností – s výukou vlastní i cizí, četby, plnění výše uvedených úkolů).
7. Další aktivity dle svého výběru.

Studující, který tento předmět absolvuje:
1. získá větší učitelské sebevědomí,
2. bude lépe umět řídit a reflektovat své učení,
3. se zdokonalí v přijímání zpětné vazby a její zapracovávání do své výuky,
4. se naučí poskytovat zpětnou vazbu svým kolegům,
5. se naučí lépe rozlišovat, které své učitelské kompetence chce či potřebuje zlepšit,
6. získá nástroje, jak dále (i po skončení kurzu) rozvíjet své učitelské dovednosti, včetně odkazů na další kurzy či literaturu.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

1.      Sestavit a s vyučujícím kurzu zkonzultovat svůj studijní plán (a to včetně časového harmonogramu).

2.      Účastnit se konzultací s vyučujícím (individuálních či skupinových).

3.      Naplnit svůj studijní plán, případně řádně odůvodnit, proč došlo ke změnám plánu a jaké alternativní splnění studující zvolil.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Sylabus

Konkrétní průběh kurzu bude vždy záležet na potřebách konkrétních účastníků a bude se odvíjet od toho, jaké úkoly z nabídky výše si zvolí.

Poslední úprava: Hatina Viktor, Mgr. (02.09.2022)
Požadavky k zápisu
První setkání v letním semestru proběhne v termínu dle rozvrhu v pondělí 19. února v čase 16–18 v místnosti č. 34.2. Časy dalších setkání cca 3x za semestr budou stanoveny po společné dohodě studujících s vyučujícím.
Poslední úprava: Hatina Viktor, Mgr. (02.02.2024)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

Ostatní literatura:

1.         BROWN, Peter C., Henry L. ROEDIGER a Mark A. MCDANIEL. Nauč se to!: jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017.

2.         DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.). Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

3.         DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.). Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

4.         DWECK, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017.

5.         SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

6.         URBAN, M. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

7.         URBAN, Michal a kol. Moot court ve výuce práva. Praha: nakladatelství Kosová Eliška – MAKEdetail, 2014. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/moot-court-ve-vyuce-prava-prakticky-pruvodce.pdf)

8.         AMBROSE, S. A. How learning works: seven research-based principles for smart teaching (1st ed.). Jossey-Bass, 2010.

9.         BIGGS, J., & TANG, C. Teaching for quality learning at university: what the student does (4th ed.). Society for Research into Higher Education & Open University Press. 2011

10.     ROHLÍKOVÁ, L., & VEVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Grada, 2012.

11.     van DIJK, E. E., van TARTWIJK, J., van der SCHAAF, M. F., & KLUITMANS, M. What makes an expert university teacher? A systematic review and synthesis of frameworks for teacher expertise in higher education. Educational Research Review, 31, 2020.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK