PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základní letní sportovní kurz - FV021
Anglický název: Basic Summer Sports Course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy FaF a LF UK (15-200)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/9, Z [DS]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Neaktualizované sylaby (po katedrách)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Bezouška
Patří mezi: Dentistry - ELECTIVE subjects
Dentistry - ELECTIVE subjects (2019->
General medicine - ELECTIVE subjects
Volitelné předěmty CZ
Volitelné předměty CZ
Volitelné předměty ZUBNI
Volitelný předměty CZ BAK
Atributy: Prázdninový předmět
Neslučitelnost : FV50067
Záměnnost : FV50067
Anotace
Studenti se naučí a zdokonalí v pohybových dovednostech z daných oblastí sportu nebo pohybových aktivit. Získají zkušenosti a vědomosti, které mohou uplatnit ve vlastních volnočasových aktivitách. Rozvíjejí si schopnost samostatně plánovat a realizovat sportovní a pohybové aktivity ve volném čase a získají lepší fyzickou kondici. Obsah předmětu: Vícedenní kurzovní výuka (5 - 10dní) spojená s aktivním a intenzívním pohybovým zatížením ve zvolené pohybové oblasti v průběhu letního semestru a prázdnin. Kurzy jsou organizované formou docházky na vybraném místě s přespáním. Kurzy jsou 5 – 10 denní. Kurzy jsou sportovní nebo cyklistické. Kurzy jsou tuzemské a zahraniční, probíhají od května do září. Obsahem kurzu je seznámení se s charakterem pohybové činnosti, BOZP, materiálně technickou základnou a rozvojem a upevněním pohybových schopností a dovedností. Cíl: Zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám, chápaným jako obranu proti civilizačním chorobám a stresu, podpora zdravého životního stylu studentů. Letní kurzy jsou aktivity zaměřené jak na získání fyzické kondice a různých specifických pohybových forem, tak i na poznávání přírodního prostředí. Nabídka: Základní letní kurz v Horním Poříčí (1-8.8.2023) Další alternativy jsou cyklistický kurz (první týden září) a vodácký kurz (poslední týden v srpnu) Více na https://portal.faf.cuni.cz/KTV/Sportovni-kurzy/
Poslední úprava: Bezouška Jiří, Mgr. (08.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

Stoprocentní účast na organizovaných formách výuky.

Poslední úprava: Bezouška Jiří, Mgr. (08.02.2024)
Sylabus

Vyučující:

  • Mgr. Jiří Bezouška (garant)

Aktivity kurz Poříčí:

  1. sportovní – volejbal, softbal, frisbee, florbal, tenis, líný tenis, stolní tenis, kopaná, orientační běh, pádlování, střelba ze vzduchovky, letní biatlon, soutěže, turnaje, závody, překážkový závod trojčnených týmů, cvičení s hudbou (taebo, ZUMBA), otužování, drobné sportovní hry – ringo, kroket, lakros, badminton, pétanque apod.
  2. turistické – výlety v oblasti jižních Čech.
  3. kulturní – karneval, karaoke, společenský večer s hudbou, vědomostní kvíz, šifrovací hra.

Aktivity cyklistický kurz:

  1. Etapové cyklovýlety po okolí
  2. Přednášky o bezpečnosti jízdy ve skupině, přednášky o údžbě kola

Aktivity vodácký kurz:

  1. Sjezd na klidné a divoké vodě.
  2. Přednáška o bezpečnosti jízdy na vodě
Poslední úprava: Bezouška Jiří, Mgr. (08.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK