PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékařská sexuologie - EVP39004
Anglický název: Medical Sexology
Zajišťuje: Psychiatrická klinika (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:13/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (160)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Vysvětlení: Na praktikách nutnost FFP2
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=410
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
doc. MUDr. Luděk Fiala, MBA, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Luděk Fiala, MBA, Ph.D.
Patří mezi: Volitelné předměty, 3. ročník Všeobecné
Volitelné předměty, 3. ročník Všeob20
Atributy: Volitelné předměty pro Všeobecné lékařství
Volitelné předměty pro Zubní lékařství
Neslučitelnost : EVP39001, EV390X01, E0103390
Záměnnost : EV390X01, E0103390
Je neslučitelnost pro: EVP39001
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (22.02.2023)
Vývojové aspekty lidské sexuality, sexuální chování v normě (fyziologické, biochemické a etologické hledisko), sexuální dysfunkce u mužů a žen (a jejich léčba), sexuální deviace (poruchy sexuální prefence), současný pohled na sexualitu, společnost a sexuální chování.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (22.02.2023)

1 Moderní postupy v sexuologii - Fiala, Zvěřina

2 Sexuologie - Weiss a kolektiv

3 Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity - Weiss, Fifková

4 Manželská terapie - Kratochvíl

5 Sexuální dysfunkce - Kratochvíl

6 Předčasná ejakulace - Daneš

7 Poruchy sexuality u somaticky nemocných

a jejich léčba - Šrámková

8 Sexuologie pro urology a gynekology - Turčan a kol.

9 Duše moderního člověka - Jung

10 Neurózy a sexualita - Freud

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (22.02.2023)

Aktivní účast.

Pro rok 20/21 - účast na distančních přednáškách

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (22.02.2023)

1. Přednáška - úvod do sexuologie
Sigmund Freud v sexuologii
Stručné dějiny evropské sexuologie - Magnus Hirschfeld
Československá a česká sexuologie - Hynie, Kurt Freund - Phaloplethysmografie (PPG)
Sexoterapie
2. Přednáška - ženská neplodnost a dysfunkce
Vyšetření žen
Reprodukční problematika
Neplodný pár
Ženské sexuální dysfunkce
Endometrióza v sexuologii
Hysterie v sexuologii
Psychosomatická konverze
Disociace
3. Přednáška - mužská plodnost a dysfunkce
Základy andrologie
Spermiogram a jeho vyšetření
Erektilní dysfunkce
Předčasná a opožděná ejakulace
Bolestivý sex
Základy urologických nálezů u mužů
4. Přednáška - Farmakoterapie v sexuologii
Afrodisiaka
Hormonální terapie
Antidepresiva
Inhibitory fosfodiesterázy
Terapie sexuologických pacientů
5. Přednáška - Parafilie - sexuální deviace, sexuální praktiky
Rozdělení parafilií
Diagnostika parafilií
Terapie
Postoje k sexuálním aktivitám a orientaci
Hodnocení rizikovosti u parafilních delikventů
Deviace versus delikvence
Ochranná léčba v sexuologii
Seznámení s různými sexuálními praktikami a pojmy
6. Přednáška -genderová problematika
Transsexualita
Diagnostika
Postup
Hormonální léčba
Chirurgická léčba
Prezentace transsexuálních pacientů - diskuze studentů
s T pacienty a pacientkami

Studijní opory
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (22.02.2023)

Moodle kurz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK