PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro klinickou praxi - EVP05006
Anglický název: German for Clinical Practice
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/13, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (18)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Alena Holá
Vyučující: PhDr. Eva Formánková
Patří mezi: Volitelné předměty, 3. ročník Všeobecné
Volitelné předměty, 3. ročník Všeob20
Anotace -
osvojení jazykových prostředků a komunikačních dovedností v němčině pro vybrané oblasti klinické praxe. Vstupní úroveň jazyka A2 - B1

Poslední úprava: Duchková Barbora (11.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast na výuce, průběžné plnění zadávaných úkolů, zápočtový test na 70%

Poslední úprava: Kopřivová Tamara, PhDr. (04.07.2023)
Literatura -

Základní literatura:

 

Interní učební texty

 

Doporučená literatura a zdroje:

 

Eva Formánková: Přehled německé gramatiky, soubory tréninkových cvičení s klíčem,

                              testy - kurz 1, 2 pro studenty lékařské fakulty (elektronický materiál

                              na MOODLE)

 

E. Berglová, E. Formánková, M. Mašek: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002

 

Texty s lékařskou tématikou (Google, populárně naučné časopisy aj.)

 

Videa ze zdravotnické a lékařské praxe (YouTube aj.)

 

Poslední úprava: Duchková Barbora (30.06.2023)
Požadavky ke zkoušce -

aktivní účast (70%), splnění zápočtových úkolů

Poslední úprava: Holá Alena, Mgr. (20.06.2023)
Sylabus -

Sylabus

 

 

Říjen:       Im Krankenhaus. Körper des Menschen. Krankheiten u. Beschwerden

                 und ihre Ursachen.

                 Minulý čas sloves. Rozkazovací způsob. Výslovnost cizích slov v němčině

 

Listopad:  Aufnahme.  Anamnese u. Dokumentation. Berufe im medizinischen Bereich.

                 Untersuchungen.

                 Použití pasíva.

                

Prosinec:  Erste Hilfe. Praktikum im Krankenhaus. Herztransplantationen.

                 Překlad odborného textu.

                 Vybrané syntaktické prostředky (účelové věty)

                

Leden:      Opakování.

                 Zápočtový test.

 

Poslední úprava: Duchková Barbora (30.06.2023)
Studijní opory

Němčina on-line

Poslední úprava: Duchková Barbora (02.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast na výuce, průběžné plnění zadávaných úkolů, zápočtový test na 70%

Poslední úprava: Kopřivová Tamara, PhDr. (04.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK