PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Práce s odbornou lékařskou literaturou v němčině - EVP05002
Anglický název: German through Medical Readings
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/13, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Eva Formánková
Vyučující: PhDr. Eva Formánková
Patří mezi: Volitelné předměty, 3. ročník Všeobecné
Volitelné předměty, 3. ročník Všeob20
Anotace -
Obsah předmětu:
Četba a překlad odborných a profesně zaměřených textů z oblasti medicíny a zdravotnictví (z časti v rámci domácí přípravy), na základě textů konverzace na daná témata, rešerše informací k tématům, procvičování gramatických jevů typických pro odborný styl, nácvik prezentace vybraného tématu. Vstupní jazyková úroveň B1 – B2

Poslední úprava: Duchková Barbora (11.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast na výuce, prezentace vybraného tématu z oblasti medicíny a zdravotnictví v němčině.
docházka (povoleny 3 absence za semestr)

Poslední úprava: Duchková Barbora (13.07.2023)
Literatura -

Základní literatura:

 

Vybrané profesní a odborné texty s lékařskou a zdravotnickou tematikou

 

Doporučená literatura a zdroje:

 

Eva Formánková:  Přehled německé gramatiky, soubory tréninkových cvičení s klíčem,

                               testy - kurz 1, 2 pro studenty lékařské fakulty (elektronický materiál

                               na MOODLE)

E. Berglová, E. Formánková, M. Mašek: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002

 

Texty s lékařskou tématikou (Google, populárně naučné časopisy aj.)

Poslední úprava: Kopřivová Tamara, PhDr. (04.07.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Aktivní účast na výuce, prezentace vybraného tématu z oblasti medicíny a zdravotnictví v němčině.
docházka (povoleny 3 absence za semestr)

Poslední úprava: Kopřivová Tamara, PhDr. (04.07.2023)
Sylabus -

Příklad sylabu (výběr textů se obměňuje a aktualizuje)

 

 

Únor:       Bauchschmerzen. Achillessehnenriss. Arzt /Ärztin - Berufsbild

                Pasívum. Účelové věty.

 

Březen:    Tennisellbogen. Pflegepraktikum – Aufgaben u. Tätigkeiten. Krankenhaus /

                 Kliniken. Hepatitis B. Grippeimpfungen.

                 Vazba „sein + zu + infinitiv“. Pasívum. Vztažné věty.

 

Duben:     Gefäßchirurgie. Herzoperationen. Erklärungen einzelner Begriffe.

                 Rozvitý přívlastek. Podmiňovací způsob. Podmínkové věty.

 

Květen:    Prezentace studentů na vybraná odborně a profesně  zaměřená témata.

 

 

  

Poslední úprava: Duchková Barbora (30.06.2023)
Studijní opory

Němčina on-line

Poslední úprava: Duchková Barbora (02.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast na výuce, prezentace vybraného tématu z oblasti medicíny a zdravotnictví v němčině.
docházka (povoleny 3 absence za semestr)

Poslední úprava: Duchková Barbora (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK