PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zpracování dat, základy informačních systémů - EVE17201
Anglický název: Basic of IT
Zajišťuje: Centrum informačních technologií (14-172)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/13, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=217
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Martin Navrátil
Ing. Bc. Milan Dvořák
Vyučující: Ing. Bc. Milan Dvořák
Mgr. Martin Navrátil
Patří mezi: Volitelné předměty
Volitelné předměty, 2. ročník Všeobecné
Volitelné předměty, 2. ročník Všeob20
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.05.2019)
Ve volitelném předmětu budou prakticky demonstrovány možnosti standardního tabulkového kalkulátoru pro
zpracování většího množství dat a základy databázového zpracování.
Cílem je pochopit problematiku elektronického zpracování dat, proč je nutné data sbírat a dále zpracovávat. Znát
rozdíl mezi daty a informacemi. Pochopit rozdíl mezi nejčastěji používanými aplikacemi z kancelářského balíku MS
Office, které se běžně ke zpracování a evidenci dat používají.
Umět využít nástroje MS Excel v rámci popisné statistiky ke zpracování většího množství dat - kontingenční tabulky,
souhrny, databázové funkce, práce s maticemi, formuláře.
Pochopit základní principy databázového zpracování dat a jeho výhody oproti souborovému přístupu. Na vybraném
relačním databázovém systému budou tyto techniky demonstrovány a studenti si prakticky vyzkoušejí výběr
informací z uložených dat.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (21.10.2019)

Povinná literatura:

Hector Cuesta: Analýza dat v praxi, Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4361-2

Marek Laurenčík: Excel 2016 - Práce s databázemi a kontingenčními tabulkami, Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0477-2

Peter Belko: Microsoft Access 2013 Podrobná uživatelská příručka, Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4125-0

Doporučená literatura:

Nápověda pro Excel - podpora Office. Microsoft Office help and training - Office Support [online]. Dostupné z: https://support.office.com/cs-cz/excel

Nápověda pro Access - podpora Office. Microsoft Office help and training - Office Support [online]. Dostupné z: https://support.office.com/cs-cz/access

Nápověda pro Access - podpora Office

Nápověda a podpora pro Microsoft Access na PC, Macu a mobilu. Podívejte se na články s návody, sledujte videokurzy a co nejvíce využijte předplatné Office 365.

support.office.com

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.05.2019)

Elektronický test, praktický úkol

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK