PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika v zubním lékařství - EP0201172
Anglický název: Informatics in Dental Medicine
Zajišťuje: Centrum informačních technologií (14-172)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=4
Garant: Mgr. Martin Navrátil
Ing. Bc. Milan Dvořák
Vyučující: Ing. Bc. Milan Dvořák
Mgr. Martin Navrátil
Neslučitelnost : E0201920
Záměnnost : E0201920
Je neslučitelnost pro: E0201920
Je záměnnost pro: E0201920
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (24.02.2020)
E-learning, LMS Moodle, Počítačová typografie, MS Word, MS Excel, Cloud computing
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (26.11.2020)

Povinná literatura: Studijní materiály v elektronickém kurzu LMS Moodle

Doporučená literatura:Office 2019 - Průvodce uživatele Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský (ISBN 978-80-247-2303-7)

On-line nápověda k MS Office: https://support.microsoft.com/cs-cz/office
Navrátil Martin, Petr Míka: Cloud computing. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 3.4.2015, poslední aktualizace 3.4.2015 [cit. 2017-11-20] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=509>. ISSN 1804-4409.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (26.11.2020)

Vypracování samostatných úkolů (Word, Excel)
Splnění bodovaných aktivit elektronického kurzu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (26.11.2020)

E-learning, LMS Moodle

co je e-learning?

LMS Moodle - základní ovládání, navigace

studijní materiály v LMS Moodle

testy, přednášky, úkoly, komunikační nástroje v LMS Moodle

Praktická typografie

základní dělení písma, využití

počítačové zabezpečení písma, instalace fontů

pravidla pro psaní hladké sazby

oprava typografických chyb v MS Word

MS Word

styly a jejich využití - odstavcový vs. znakový styl

tvorba vlastního stylu

práce s osnovou

generování automatického obsahu

vkládání titulků k obrázkům, tabulkám - generování přehledů

MS Excel

vkládání textů - formátování, editace, kopírování obsahu buňky

vkládání čísel - lineární číselné řady, datumové řady

formátování buněk

vkládání vzorců - základní matematické operace, využití funkcí

relativní a absolutní adresování při kopírování vzorců

tvorba grafu - jednotlivé typy grafů a jejich využití, popis grafu, umístění grafu do dokumentu

práce s kontingenční tabulkou

Cloud computing

charakteristika CC, historie CC

výhody a nevýhody cloud computingu

základní dělení Cloud Computingu

praktické ukázky populárních služeb

Rizika a nebezpečí na Internetu a při práci s ICT

e-mailová komunikace

sociální sítě - rizika

ochrana PC a dalších zařízení

autorský zákon vs. materiály na Internetu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK