PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná terminologie - čeština - EP0201052
Anglický název: Czech for foreigners
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
Vyučující: Mgr. Dita Macháčková
Prerekvizity : EP0201050
Záměnnost : E0202048
Je neslučitelnost pro: E0202048
Je záměnnost pro: E0202048
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Exam Requirements Odborná terminologie čeština D.docx Požadavky ke zkoušce Mgr. Dita Macháčková
stáhnout Požadavky ke zkoušce Odborná terminologie čeština ZL.docx Požadavky ke zkoušce Mgr. Dita Macháčková
Anotace -
Poslední úprava: Barbora Duchková (11.09.2023)
Četba a gramaticko-lexikální rozbor textů s odborným zaměřením. Cvičení se soustřeďují na systematické upevňování české gramatiky a slovní zásoby a také na rozvíjení komunikačních kompetencí v rámci úrovně C1 dle SERR. Konverzace prohlubuje dovednosti v oblasti komunikace s pacientem a zdravotnickým personálem. Prezentace se zaměřují na schopnost vytvářet efektivní prezentace na odborná témata a vystupovat před publikem.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dita Macháčková (07.07.2023)

ZÁPOČET:

docházka (povoleny 2 absence za semestr)

ZKOUŠKA:

splněný zápočtový test (70 %)

prezentace

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dita Macháčková (07.07.2023)

D. Kozlíková, V. Těšínská: Čeština pro zahraniční studenty lékařské fakulty.
A. Trnková: Cvičení z české mluvnice pro cizince, Praha 2003
J. Bischofová: Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2011
J. Plamínek: Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět, Praha 2012
A. Špačková: Moderní rétorika, Praha 2009
J. Mazánek: Zubní lékařství. Propedeutika, Praha 2014

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dita Macháčková (07.07.2023)

písemný test (rozsah sylabu)

prezentace

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dita Macháčková (07.07.2023)

TÉMATA:

Fakultní nemocnice Plzeň.

Lékařská fyzika.

Lékařská biochemie.

Chrup člověka.

Preventivní zubní lékařství.

Vyšetření a ošetření pacienta.

Záchovné zubní lékařství.

Dětská stomatologie.

Problém bolesti.

Imunita a alergie.

Lékařská etika.

Psychosomatika.

Světová zdravotnická organizace.

Práva pacientů.

Léčiva.

GRAMATIKA:

Podstatná jména (rod, číslo, vzory, skloňování, přechylování).

Lékařská terminologie, přejatá slova.

Slovesa I (přítomný čas, slovesný vid, budoucí čas, prefixy).

Slovesa II (minulý čas, podmiňovací způsob, trpný rod).

Slovesa III (rozkazovací způsob, modální slovesa).

Přídavná jména I (skloňování a stupňování), sufixy.

Přídavná jména II (jmenné tvary, volná a těsná spojení přívlastků).

Souvětí, spojky.

Číslovky, deklinace.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Dita Macháčková (07.07.2023)

Čeština on-line

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dita Macháčková (07.07.2023)

ZÁPOČET:

docházka (povoleny 2 absence za semestr)

ZKOUŠKA:

splněný zápočtový test (70 %)

prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK