PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Histologie a embryologie I. - EP0201040
Anglický název: Histology and Embryology I.
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Vysvětlení: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=103 - praktikum z obecné histologie
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=276 - přednášky z histologie
Garant: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jiřina Havránková
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
RNDr. Alena Němečková, CSc.
doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
MUDr. Lenka Vaňková
Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Neslučitelnost : E0202004
Záměnnost : E0202004
Je neslučitelnost pro: E0202004
Je záměnnost pro: E0202004
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (20.02.2023)
Student se díky předmětu seznámí se základními druhy tkání a s jejich histologickou stavbou a prakticky díky práci s mikroskopem zvládne identifikovat, popsat a pochopit mikrostrukturu buněk i tkání těla.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šárka Merhautová (11.03.2024)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Pravidla-ziskani-zapoctu.pdf (cuni.cz)

Literatura -
Poslední úprava: Bc. Lucie Jiráková (20.02.2023)

Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. 3. vydání. Triton, Praha, 2021

Mescher A.L.: Junqueirovy základy histologie. Galén, Praha, 2018.

Slípka J., Tonar Z.: Základy histologie. Karolinum, Praha, 2018.

Slípka J., Tonar Z., Nevoral J.: Základy embryologie. Karolinum, Praha, 2022.

Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012.

Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, Praha, 2009.

Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie. Překlad 10. vydání. Grada, 2011.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Šárka Merhautová (11.03.2024)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Pravidla-ziskani-zapoctu-a-zkousky.pdf (cuni.cz)

Sylabus -
Poslední úprava: Šárka Merhautová (14.02.2024)

Sylabus přednášek z histologie pro I. ročník zubního lékařství.

1. Úvod (historie a význam oboru). Buňka.

2. Tkáně (klasifikace). Epitely (podle uspořádání).

3. Epitely (podle funkce - žlázy).

4. Vazivo (buňky, vlákna, základní hmota), typy vaziva.

5. Chrupavka (hyalinní, elastická, vazivová). Kost (struktura, osifikace).

6. Krev (erytrocyty, leukocyty).

7. Krev (lymfocyty, destičky, hematopoéza).

8. Svalová tkáň (hladká, příčně pruhovaná, srdeční).

9. Nervová tkáň (neuron, synapse, neuroglie, bariéry CNS).

10. Kardiovaskulární systém (arterie, vény, srdce).

11. Smyslové orgány - oko, ucho, čichový orgán.

12. Lymfatický systém. Endokrinní systém.

13. Řešení modelových otázek z histologie k zápočtu a zkoušce

Sylabus praktických cvičení z histologie pro I. ročník zubního lékařství.

1.Úvod. Organizace praktik, zásady bezpečnosti práce při výuce, histologická technika.
Epitely I.: Epitely vícevrstevné a jednovrstevné (planta pedis, labium oris, gl. thyreoidea, ren).

2.Epitely II.: Epitel víceřadý cylindrický, přechodný, trámčitý (palatum molle, vesica urinaria, hepar).
Epitely III.: Žlázy serózní a mucinózní (gl. parotis, pancreas, duodenum, gl. sublingualis),žlázy kožní (axilla, palpebra, labium majus).

3.Opakování probrané látky. Pojivová tkáň I.: Vazivo kolagenní, elastické, retikulární, rosolovité (lien, aorta, ren - impregnace, funiculus umbilicalis, labium oris embr.).

4.Pojivová tkáň II.: Chrupavka a kost (auricula, trachea, epiglottis, pulmo), osifikace desmogenní a
chondrogenní (fetus 40 mm - caput a membrum sup., costa fetus), demonstrace zubů (dens).

5.Svalová tkáň: Svalstvo hladké, příčně pruhované, srdeční (ventriculus, oesophagus, dorsum linguae, cor, arteria et vena).

6.Nervová tkáň – neurony a neuroglie - CNS (medulla spinalis, cerebellum, cortex cerebri);
PNS - periferní nerv (nervus periphericus)

7.Opakování probrané látky. Závěr praktik a udělení zápočtů.


TEST 1: 11.3. – 29.3. 2024
TEST 2: 8.4. - 26.4. 2024
TEST 3: 29.4. - 17. 5. 2024
ZÁVĚREČNÝ TEST: OD 20.5. 2024

 

Studijní opory -
Poslední úprava: Šárka Merhautová (12.02.2024)

Přednášky histologie: https://moodle.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=276#section-24

K dispozici je YouTube kanál:https://www.youtube.com/channel/UCY7dMERswmElzXGF1JDA4vA/featured?disable_polymer=1

Webové stránky ústavu: http://histologie.lfp.cuni.cz/

Ke studiu preparátů využijte digitalizovanou sbírku http://histologie.lfp.cuni.cz/preparaty/.

Instagram: https://www.instagram.com/histologie.embryologie/

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šárka Merhautová (11.03.2024)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.

Pravidla-ziskani-zapoctu.pdf (cuni.cz)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK