PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrie - EP0105390
Anglický název: Psychiatry
Zajišťuje: Psychiatrická klinika (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/50, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
MUDr. Jan Lošák
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Neslučitelnost : E0110032
Prerekvizity : EP0104490
Záměnnost : E0110032
Je neslučitelnost pro: E0110032
Je prerekvizitou pro: EP0106130S, EP0106360S, EP0106130, EP0106360
Je záměnnost pro: E0110032
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (28.07.2023)

Obecná psychiatrie. Vyšetření přítomného duševního stavu. Psychotické poruchy. Poruchy nálady. Organické duševní poruchy. Delirantní stavy. Úzkostné a neurotické poruchy. Pedopsychiatrie. Prevence duševních poruch. Sociální práce na psychiatrii. Maligní neuroleptický syndrom. Serotoninový syndrom. Suicidalita. Agrese a násilí v psychiatrii. Stigmatizace, destigmatizace. Praktika na kmenovém oddělení. Návštěva PN Dobřany. Seznámení se s centrem duševního zdraví v rámci organizace Ledovec.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (22.09.2023)

Zápočet

•       Student musí splnit povinnou docházku. Povolena je jednodenní absence.

 

•       Studenti přinášejí vypracovaný a vyučujícím podepsaný protokol o psychiatrickém vyšetření pacienta.

 

•       Studenti vypracují a prezentují prezentaci na zadané téma

 

Zkouška

•       Studenti se dostaví na sekretariát, kde si vylosují zkušební otázky. Sekretariát LF se nachází v 1. NP, 4. dveře.

 

•       Student ke zkoušce přináší vypracované psychiatrické vyšetření pacienta

 

•       3 vylosované otázky (seznam otázek viz. Moodle), důraz klademe na perfektní znalost otázek prvního oddílu

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (28.07.2023)

Povinná:
Höschl C, Libiger J., Švestka J.: Psychiatrie. Praha, Tigis 2002
Raboch J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Praha, Galén a Karolinum, 2001
Doporučená:
Dušek K., Večeřová-Procházková A.,: Diagnostika a terapie duševních poruch

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (22.09.2023)

ápočet

•       Student musí splnit povinnou docházku. Povolena je jednodenní absence (nebo odpovídající absence na jednom ranním, jednom odpoledním semináři, jednom pobytu na odd.).

 

•       Studenti přinášejí vypracovaný a vyučujícím podepsaný protokol o psychiatrickém vyšetření pacienta.

 

•       Studenti vypracují a prezentují prezentaci na zadané téma

 

Zkouška

•       Studenti se dostaví na sekretariát (1. NP - chodba vedení - 4. dveře) kde si vylosují zkušební otázky.

 

•       Student ke zkoušce přináší vypracované psychiatrické vyšetření pacienta

 

•       3 vylosované otázky (seznam otázek viz. Moodle), důraz klademe na perfektní znalost otázek prvního oddílu

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (04.04.2019)

Obecná psychiatrie. Delirantní stavy, agresivní chování, akutní stavy, psychologická první pomoc. Jednotlivé klinické jednotky podle kriterií Mezinárodní klasifikace nemocí. Diagnostika a léčba v psychiatrii. Psychofarmakoterapie a psychoterapie v psychiatrii. Skupinová psychoterapie, psychoterapeutická skupina, terapeutická komunita. Pedopsychiatrie. Zpracování psychiatrického vyšetření. Péče o duševně nemocné v různých typech zdravotnických zařízení. Sociální práce v psychiatrii. Transformace psychiatrie, nové formy intervence, centrum duševního zdraví.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rundová (22.09.2023)

Zápočet

•       Student musí splnit povinnou docházku. Povolena je jednodenní absence.

 

•       Studenti přinášejí vypracovaný a vyučujícím podepsaný protokol o psychiatrickém vyšetření pacienta.

 

•       Studenti vypracují a prezentují prezentaci na zadané téma

 

Zkouška

•       Studenti se dostaví na sekretariát, kde si vylosují zkušební otázky. Sekretariát LF se nachází v 1. NP, 4. dveře.

 

•       Student ke zkoušce přináší vypracované psychiatrické vyšetření pacienta

 

•       3 vylosované otázky (seznam otázek viz. Moodle), důraz klademe na perfektní znalost otázek prvního oddílu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK