PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dermatovenerologie - EP0104370
Anglický název: Dermatovenereology
Zajišťuje: Dermatovenerologická klinika (14-370)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
MUDr. Jan Říčař, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
MUDr. Jan Říčař, Ph.D.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Neslučitelnost : E0108030
Záměnnost : E0108030
Je záměnnost pro: E0108030
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Tematické okruhy .docx tematické okruhy Jana Altmanová
Anotace -
Posluchači se seznámí na ambulancích, poradnách a lůžkovém oddělení s vyšetřováním, diagnostikou a léčbou <br>
konkrétních pacientů přicházejících na dermatologické vyšetření. Výuka probíhá na všeobecné ambulanci pro <br>
dospělé, ambulanci pro děti, venerologické ambulanci, chirurgickém sálku, ambulanci pro profesionální <br>
dermatózy, flebologické ambulanci, onkologické ambulanci a laserovém pracovišti.<br>
Poslední úprava: Altmanová Jana (15.11.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

kazuistika pacienta a test

Poslední úprava: Altmanová Jana (15.11.2022)
Literatura -

Povinná:
Pizinger, K. Dermatovenerologie (skripta)
www.mefanet.lfp.cuni.cz
Doporučená:
Štork, J. et al. Dermatovenerologie, Galen Karolinum, 2013,
2. vydání

Poslední úprava: Altmanová Jana (15.11.2022)
Požadavky ke zkoušce

Písemný test

Poslední úprava: Altmanová Jana (15.11.2022)
Sylabus -

1) Obecná dermatovenerologie: anatomie a fyziologie kůže, etiopatogeneze kožních nemocí, vyšetření dermatologického pacienta, morfologie kožních změn, imunologie kůže a imunologická vyšetření, dermatopatologické změny v kůži, diagnostika a terapie, vyšetřovací metody v dermatologii, dermatoskopie, léčba systémová, zevní a fyzikální, dermatochirurgie
2) Kožní infekční nemoci: bakteriální, virové, mykotické, parazitární
3) Ekzémy, kožní alergické reakce: dermatitis contacta, eczema, dermatitis atopica, dermatitis seborrhoica, kožní profesionální dermatózy, urtikárie, angioedém, lékové exantémy
4) Nemoci erytemato-papulo-skvamózní, granulomatózní dermatózy: erytémy, psoriasis, lichen planus, pityriasis rosea, sarcoidosis, nekrobiotické granulomy, panikulitidy
5) Autoimunitní kožní nemoci: bulózní dermatózy, skupina pemfigu, skupina pemfigoidu, dermatitits herpetiformis, lupus erythematodes kožní a systémový, sclerodermia, dermatomyositis
6) Choroby z poruch cirkulace, nemoci kožních adnex, genodermatózy: vaskulitidy, ulcus cruris, lymfedém, choroby vlasů, alopecie, choroby nehtů, choroby potních žláz, akné a obličejové dermatózy, ichtyózy, neurofibromatosis, tuberózní skleróza
7) Kožní nádory: névy, prekancerózy, nádory epitelové, mezenchymální, adnexální, spinaliom, bazaliom, melanom, kožní lymfomy, histiocytózy, mastocytózy, paraneoplazie, kožní metastázy
8) Pohlavně přenosné infekce a nemoci genitálu: syfilis, uretritidy, chancrodi, lymfogranuloma venereum, granuloma inquinale, vulvovaginitidy, infekce HIV, prevence pohlavně přenosných infekcí, diferenciální diagnostika nemocí na genitálu

Praktika se skládají ze dvou částí:
1) Posluchači se seznámí na ambulancích, poradnách a lůžkovém oddělení s vyšetřováním, diagnostikou a léčbou konkrétních pacientů přicházejících na dermatologické vyšetření. Výuka probíhá na všeobecné ambulanci pro dospělé, ambulanci pro děti, venerologické ambulanci, chirurgickém sálku, ambulanci pro profesionální dermatózy, flebologické ambulanci, onkologické ambulanci a laserovém pracovišti.
2) Druhá část praktik probíhá s vyučujícím na seminární místnosti, kde se probírají klinické případy z ambulancí doplněné o opakování jednotlivých kapitol na obrazové dokumentaci.

Poslední úprava: Altmanová Jana (15.11.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

kazuistika pacienta a test

Poslední úprava: Altmanová Jana (15.11.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK